Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 28 tháng 09 năm 2023, 14:29:39
Thủy sản Minh Phú: Quý I/2022, lợi nhuận đạt 91 tỷ đồng, hoàn thành 7,1% kế hoạch
Duy Bắc - 12/05/2022 14:56
 
Trong năm 2022, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu tăng 55%, lên 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 96%, lên 1.286,5 tỷ đồng.
.
Minh Phú đang có kế hoạch xây dựng chuỗi dự án nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú tại Khu công nghiệp Khánh An (Cà Mau)

Công ty cổ phần Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú (UPCoM: MPC) công bố Báo cáo tài chính quý I/2022.

Theo đó, trong quý I/2022, Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.239 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 91,18 tỷ đồng, lần lượt tăng 50,9% và 242,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 8,8% lên 11,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 99,8% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 245,7 tỷ đồng lên 491,8 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 24,3%, tương ứng tăng thêm 6,27 tỷ đồng lên 32,1 tỷ đồng; chi phí bán hàng tăng 80,3%, tương ứng tăng thêm 140,2 tỷ đồng lên 314,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 32,7%, tương ứng tăng thêm 16,3 tỷ đồng lên 66,1 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Theo thuyết minh Báo cáo tài chính, chi phí bán hàng có dấu hiệu tăng mạnh chủ yếu do chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng cao. Cụ thể, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 136,78 tỷ đồng lên 302,64 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu tăng 55% lên 21.018 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 96% lên 1.286,5 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc quý đầu năm, Minh Phú chỉ hoàn thành được 7,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính dương 396,9 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 300,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 223,9 tỷ đồng và dòng tiền  tài chính dương 91,8 tỷ đồng.

Được biết, trước đó năm 2021, Minh Phú vừa ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 686,9 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2022, tổng tài sản của Minh Phú tăng nhẹ 0,9% so với đầu năm lên 9.647,1 tỷ đồng. Trong đó, tài sản công ty chủ yếu tồn kho đạt 3.924,4 tỷ đồng, chiếm 40,7% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 1.992,5 tỷ đồng, chiếm 20,7% tổng tài sản; tài sản cố định đạt 1.403,2 tỷ đồng, chiếm 14,5% tổng tài sản và các tài sản khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 2,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 91,2 tỷ đồng lên 3.341,7 tỷ đồng và chiếm tới 34,6% tổng nguồn vốn. Trong đó, có tới 3.308,9 tỷ đồng là nợ vay ngắn hạn.

Xét trong cơ cấu nợ vay ngắn hạn, Công ty đang nợ 2.523,6 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Công thương – chi nhánh  Cà Mau; 616,1 tỷ đồng Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Cà Mau; và 169,2 tỷ đồng Ngân hàng BIDV – chi nhánh Cà Mau.

Thủy sản Minh Phú dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 24/6/2022.

Ngoài ra, Minh Phú cũng lên kế hoạch khởi công và đẩy nhanh xây dựng chuỗi dự án nhà máy chế biến thủy sản Minh Phú tại Khu công nghiệp Khánh An (Cà Mau).

Quy mô chuỗi gồm 4 dự án: Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Phát, Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Quí, Nhà máy chế biến Thủy sản Minh Phú, cùng có công suất 18.000 tấn/năm; Nhà máy bao bì Quang Minh, công suất 5.000 tấn/năm. 

Cổ phiếu Thủy sản Minh Phú sẽ lên UPCoM từ ngày 16/10 với mã MPC
Ngày 16/10, hơn 70 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú chính thức giao dịch trên sàn UPCoM của Sở giao dịch chứng khoán...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư