Đặt mua báo in| Ngày 22 tháng 01 năm 2022, 04:05:46
TIE giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát
Chí Tín - 05/06/2019 15:31
 
Công ty cổ phần TIE (mã TIE, sàn HoSE) vừa có nội dung giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát.
TIE cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh ngành hàng văn phòng phẩm mang thương hiệu TIE Stationary, Aladin
TIE cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh ngành hàng văn phòng phẩm mang thương hiệu TIE Stationary, Aladin

Việc cổ phiếu bị kiểm soát do lợi nhuận sau thuế của Công ty âm 2 năm liên tục, cụ thể âm 19,52 tỷ đồng trong năm 2017 và âm hơn 24 tỷ đồng trong năm 2018.

TIE cho biết, hàng tồn kho của ngành IT, điện tử đã cũ, lỗi thời, không tiêu thụ được nên TIE vẫn phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dẫn đến tăng chi phí giá vốn.

Một số công ty con, công ty liên kết gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh năm 2018 nên Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính làm giảm lợi nhuận của công ty mẹ.

Trong khid đó, các hoạt động đầu tư mới trong năm 2018 chưa đem lại lợi nhuận ngay cho TIE.

Về phương án khắc phục khó khăn, TIE cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh ngành hàng văn phòng phẩm mang thương hiệu TIE Stationary, Aladin. Hiện tại, sản lượng xuất khẩu và tiêu thụ các mặt hàng này đã năm sau cao hơn năm trước.

Các công ty TIE góp vốn là Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Bến Nghé và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Bến Nghé được kỳ vọng sẽ có tăng trưởng doanh thu bình quân 50% từ năm 2019 đến 2021, qua đó cũng sẽ góp phần cải thiện hoạt động kinh doanh của TIE.

Trong hoạt động tái cơ cấu, TIE đã chấm dứt hoạt động các Chi nhánh Phú Quốc, Chi nhánh Hà Nội, Trung tâm điều hành Du lịch TIE. Điều này sẽ làm giảm áp lực khi TIE hợp nhất khoản tài chính không hiệu quả từ các đơn vị này.

Một trong những biện pháp nữa của TIE là việc sẽ thực hiện chính sách bán hàng linh hoạt, tùy theo khu vực, theo thị trường nhằm tối ưu hệ thống phân phối toàn quốc.

KSH giải trình việc cổ phiếu bị kiểm soát đặc biệt
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KSH (mã KSH, sàn HoSE) vừa có văn bản giải trình việc cổ phiếu bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư