Đặt mua báo in| Ngày 05 tháng 10 năm 2022, 19:54:13
Tiếp tục đôn đốc giải ngân đầu tư công ở địa phương giải ngân chậm
Hà Nguyễn - 17/08/2022 10:34
 
Từ nay tới cuối tháng 8/2022, các tổ công tác của Thủ tướng sẽ tiếp tục kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ ngành, địa phương sau 7 tháng giải ngân dưới 34,47%.
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa tiếp tục phân công 6 tổ công tác của Thủ tướng thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 41 bộ, cơ quan trung ương và 18 địa phương có kết quả giải ngân đến ngày 31/7/2022 đạt dưới mức trung bình của cả nước (34,47%).

Trong đó, Tổ công tác số 5, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng làm Tổ trưởng, sẽ kiểm tra, đôn đốc tại các địa phương: Bắc Ninh, Điện Biên, Hà Giang, Lạng Sơn.

Tổ công tác số 5 làm việc với tỉnh Hà Nam về giải ngân vốn đầu tư công hồi tháng 7/2022.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, Tổ trưởng các tổ công tác trong thời gian từ nay tới cuối tháng 8/2022 phải lựa chọn trực tiếp đi kiểm tra tại một số bộ ngành, địa phương thuộc Tổ công tác của mình và có hình thức kiểm tra phù hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương còn lại.

Thủ tướng cũng chỉ đạo, các Tổ công tác phải rất cụ thể khi xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc tìm hiểu kỹ thực trạng tình hình, xác định rõ các vướng mắc, điểm nghẽn ở cơ sở, thẩm quyền xử lý tháo gỡ, thời hạn xử lý. Tổ trưởng các tổ công tác phải chỉ đạo trực tiếp giải quyết các vướng mắc và tổng hợp các vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo cấp có thẩm quyền; bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra báo cáo bằng văn bản, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/8/2022; tổng hợp chung báo cáo của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương phục vụ các Tổ công tác do Lãnh đạo Chính phủ làm Tổ trưởng, gửi Lãnh đạo Chính phủ (Tổ trưởng) ít nhất 01 ngày trước khi làm việc theo Chương trình công tác của Lãnh đạo Chính phủ.

Đồng thời xây dựng đề cương để các Tổ công tác báo cáo kết quả kiểm tra, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung, báo cáo, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022.

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực các Tổ công tác do Lãnh đạo Chính phủ làm Tổ trưởng, có trách nhiệm giúp Tổ trưởng xây dựng đề cương kiểm tra tại các Bộ, cơ quan, địa phương và xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất, kiến nghị của Tổ công tác.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 31/7/2022 là 186.848,16 tỷ đồng, đạt 34,47% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao), giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 đạt 36,71% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Điều đáng nói là, sau 7 tháng, chỉ có 1 cơ quan trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50%. Ngược lại, có 41/51 bộ, cơ quan trung ương và 18/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước (34,47%), trong đó có 17 bộ, cơ quan trung ương có tỷ lệ giải ngân dưới 10% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tình hình này khiến Chính phủ sốt ruột, tiếp tục muốn đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, bởi đây là một động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế

6 Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ nói gì về giải ngân vốn đầu tư công?
Sau sự kiểm tra, đốc thúc của 6 Tổ công tác của Chính phủ, tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công có được cải thiện nhưng chưa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư