Tổ chuyên gia có thể bao gồm cả thành viên của bên mời thầu?
Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đồng Văn Hoan - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi đang tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tôi xin hỏi, bên mời thầu thành lập tổ chuyên gia thì thành viên bên mời thầu có được tham gia tổ chuyên gia hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 43, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, tổ chuyên gia có thể bao gồm cả thành viên của bên mời thầu như quy định nêu trên.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...