Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Tổ chuyên gia có thể bao gồm cả thành viên của bên mời thầu?
Anh Ngọc - 12/10/2017 07:02
 
Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Đồng Văn Hoan - TP. Hà Nội đặt câu hỏi như sau: Cơ quan tôi đang tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Tôi xin hỏi, bên mời thầu thành lập tổ chuyên gia thì thành viên bên mời thầu có được tham gia tổ chuyên gia hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Khoản 43, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, tổ chuyên gia có thể bao gồm cả thành viên của bên mời thầu như quy định nêu trên.

Được phép sửa nội dung trong mẫu hồ sơ mời thầu?
Theo quy định tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT, khi lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp, các cá nhân, tổ chức phải áp dụng Mẫu ban hành kèm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư