Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 07 năm 2024,
Tổng công ty 36: Bên liên quan Chủ tịch Nguyễn Đăng Giáp đăng ký bán ròng
Duy Bắc - 23/02/2023 07:13
 
Người thân và bên liên quan Chủ tịch Tổng công ty 36 - CTCP (mã G36 – sàn UPCoM) Nguyễn Đăng Giáp đăng ký bán ròng 612.589 cổ phiếu để giảm sở hữu.

Cụ thể, CTCP Xây lắp và Thương mại Trường Lộc, tổ chức liên quan tới ông Nguyễn Văn Hiền, người đại diện pháp luật Tổng công ty 36 đăng ký bán 6 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 8.517.969 cổ phiếu (chiếm 8,37% vốn điều lệ) về còn 2.517.969 cổ phiếu G36 (2,47% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/2 đến ngày 23/3.

Ngược lại, ông Nguyễn Văn Hiền đăng ký mua 5.387.411 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 0% lên 5,29% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 23/2 đến ngay 23/3.

Được biết, ông Nguyễn Văn Hiền là anh ruột ông Nguyễn Đăng Giáp, Chủ tịch HĐQT tại Tổng công ty 36.

Như vậy, nếu cả hai giao dịch thành công, tổ chức và cá nhân liên quan ông Nguyễn Đăng Giáp sẽ bán ròng 612.589 cổ phiếu G36.

Lợi nhuận bớt giảm sâu do hoàn nhập dự phòng và doanh thu tài chính đột biến

Trước đó, trong quý IV/2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 699,98 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 31,93 tỷ đồng, giảm 7,5% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 6,3% về còn 5,6%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,7% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 4,44 tỷ đồng lên 39,29 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 96,8%, tương ứng tăng thêm 16,4 tỷ đồng lên 32,94 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 9,5 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 28,35 tỷ đồng, tức chi phí tài chính giảm 37,85 tỷ đồng; lãi công ty liên doanh, liên kết không ghi nhận so với cùng kỳ lãi 28,2 tỷ đồng, giảm 28,2 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 204,6%, tương ứng tăng thêm 33,46 tỷ đồng lên 49,81 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh chính (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, Công ty ghi nhận lỗ 1,02 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 9,85 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty có lãi trong quý IV chủ yếu do đóng góp của doanh thu tài chính ghi nhận 32,94 tỷ đồng và chi phí tài chính ghi nhận âm.

Công ty thuyết minh doanh thu tài chính đột biến chủ yếu do ghi nhận doanh thu tài chính khác 30,5 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận; chi phí tài chính ghi nhận âm chủ yếu hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư lên tới 34,8 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Thêm nữa, về cơ cấu doanh thu, quý IV, doanh thu chủ yếu 662,5 tỷ đồng từ lĩnh vực xây lắp, chiếm 94,6% tổng doanh thu.

Luỹ kế trong năm 2022, Tổng công ty 36 ghi nhận doanh thu đạt 1.322,12 tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 23,94 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 2.258,1 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 13,1 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận trước thuế đạt 23,94 tỷ đồng, Công ty hoàn thành 182,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Dòng tiền âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng trong năm 2022

Mặc dù kết quả kinh doanh cải thiện trong năm tài chính 2022 nhưng dòng tiền lại tiếp tục âm. Cụ thể, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm kỷ lục 409,2 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 362,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận dương 269,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 74,6 tỷ đồng.

Được biết, theo dữ liệu iBoard của Chứng khoán SSI, kể từ khi cổ phiếu G36 lên sàn chứng khoán từ năm 2016 tới nay, dòng tiền kinh doanh của Công ty âm trong năm 2022 là giá trị kỷ lục. Trước đó, dòng tiền kinh doanh của G36 cũng âm, nhưng chưa năm nào quá 409,2 tỷ đồng, năm dòng tiền âm lớn nhất là năm 2016 với giá trị âm 273,33 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Tổng công ty 36 giảm 0,9% so với đầu năm, về 4.937,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản cố định ghi nhận 1.361,3 tỷ đồng, chiếm 27,6% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.312,7 tỷ đồng, chiếm 26,6% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 766,4 tỷ đồng, chiếm 15,5% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 740,3 tỷ đồng, chiếm 15% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong năm, biến động mạnh chủ yếu tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 48,5% so với đầu năm, tương ứng giảm 323,9 tỷ đồng về 343,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty thuyết minh xây dựng cơ bản dở dang chủ yếu 270,9 tỷ đồng dự án Khu TĐC Tây Bắc – TP. Sapa – Lào Cai; 218,2 tỷ đồng Dự án số 6-8 đường Chùa Bộc phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội; 150,7 tỷ đồng dự án Công trình hỗn hợp và TS huyện Nghi Lộc…

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 10,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 119,6 tỷ đồng lên 1.290,8 tỷ đồng và chiếm 26,1% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 22/2, cổ phiếu G36 giảm 200 đồng về 7.400 đồng/cổ phiếu.

Tổng công ty 36 kinh doanh lao dốc hậu cổ phần hóa
Từ sau cổ phần hóa (năm 2016) tới nay, Tổng công ty 36 - CTCP (mã G36) liên tục thâm hụt vốn và phải huy động nguồn vốn bên ngoài để bổ sung.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư