Tổng cục Đường bộ: Sai sót mốc thời gian công văn đổi tên trạm thu phí thành thu giá là do "lỗi của chuyên viên"
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết sai sót liên quan đến mốc thời gian trong công văn số 1296/TCĐBVN yêu cầu nhà đầu tư BOT đổi tên trạm thu phí thành trạm thu giá là do lỗi của chuyên viên.
Tại Công văn 1296/TCĐBVN-TC do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng ký ngày 9.3.2018 thì chính Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư, các chủ dự án, Tổng công ty thực hiện thay thế biển hiệu “Trạm thu phí” thành “trạm thu giá” đồng thời đôn đốc các Cục Đường bộ kiểm tra, giám sát.
Tại Công văn 1296/TCĐBVN-TC do Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Mạnh Thắng ký ngày 9/3/2018 thì chính Tổng cục Đường bộ đã yêu cầu các nhà đầu tư, các chủ dự án, Tổng công ty thực hiện thay thế biển hiệu “Trạm thu phí” thành “trạm thu giá” đồng thời đôn đốc các Cục Đường bộ kiểm tra, giám sát.

Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có báo cáo gửi Bộ Giao thông vận tải liên quan đến việc soạn thảo và ban hành công văn số 1296/TCĐBVN – CT ngày 9/3/2018 về việc thực hiện Thông tư số 35/2016/TT – BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ Giao thông vận tải.

Tại công văn số 3203/TCĐBVN – TC, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Văn Huyện đã thừa nhận sai sót liên quan đến mốc thời gian thực hiện tại Công văn số 1296.

Cụ thể, ngày 2/3/2018, Vụ Tài chính – Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tham mưu trình lãnh đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam ký công văn hỏa tốc (văn bản số 1296), trong đó yêu cầu các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, các tổng công ty thực hiên hoàn thành việc thay thế biển hiệu từ “trạm thu phí” thành “trạm thu giá” trước ngày 7/3/2018 và các Cục quản lý đường bộ kiểm tra, báo cáo về Tổng cục Đường bộ Việt Nam trước ngày 10/3/2018.

Tuy nhiên, công văn số 1296 được ban hành vào ngày 9/3/2018 vượt quá thời gian yêu cầu kết thúc triển khai thực hiện đối với các đơn vị BOT. Ông Huyện giải thích rằng, do trong quá trình theo dõi việc trình ký và ban hành văn bản của các chuyên viên được giao nhiệm vụ đã chưa sát sao, dẫn đến sai sót nêu trên.

Ông Huyện cho biết là Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã tổ chức họp, yêu cầu các cá nhân có liên quan kiểm điểm, giải trình, đồng thời cho rà soát lại quy trình ban hành văn bản để tránh những sai sót trong thời gian tới.

Tại công văn số 3203, Tổng cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục bảo lưu quan điểm việc ban hành công văn số 1296 là để thống nhất việc áp dụng và việc đổi tên từ “trạm thu phí” thành “trạm thu giá” là phù hợp với quy định của Luật Phí và lệ phí, Luật Giá.

Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ ngày 2/6, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể có báo cáo về vấn đề dư luận quan tâm là tên gọi của các trạm thu phí giao thông BOT. Theo đó, Bộ Giao thông xin được nghiên cứu tiếp để đưa ra tên gọi phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, phí giao thông BOT cũng tương tự như học phí và viện phí. Trong đó, viện phí dù đã được điều chỉnh để tiếp cận giá trị trường nhưng vẫn có tên gọi như vậy nên không việc gì phải đổi tên để tạo tâm lý không tốt trong người dân. Quan điểm của Bộ Công an cũng là nên giữ tên gọi là “trạm thu phí BOT”.

Về vấn đề này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và nhân dân, tiếp tục nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí giao thông BOT cho phù hợp, không sử dụng tên “trạm thu giá”.

Trước đó, chuyện "giá hay phí BOT" được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban chỉ đạo điều hành giá đề cập tại cuộc họp ngày 29/5.

Thẳng thắn cho rằng đây là câu chuyện được nói nhiều gần đây, Phó thủ tướng nhận định việc đổi tên "trạm thu phí" BOT thành "trạm thu giá" của Bộ Giao thông Vận tải chưa chuẩn xác, gây xôn xao dư luận. 

"Thực chất ở đây là chuyển từ phí sang giá, nhưng đặt tên thế nào cho đúng, trong sáng ngôn ngữ tiếng Việt thì phải nghiên cứu. Chúng ta sẽ cập nhật lại chỗ này", ông nói và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu, sớm cập nhật lại tên gọi trên.

Anh Minh

Bình luận của bạn về bài viết...