TP.HCM "bắt tay" Bình Dương tạo cảnh quan dọc tuyến sông Sài Gòn
Đây là một trong những nội dung trọng điểm liên quan đến chương trình quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường cảnh quan dọc tuyến sông Sài Gòn.

Đây là một trong những nội dung trọng điểm liên quan đến chương trình quy hoạch và quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường cảnh quan dọc tuyến sông Sài Gòn, vừa được UBND TP.HCM giao các Sở, ngành và UBND các quận huyện liên quan thực hiện.

TP.HCM sẽ quy hoạch đồng bộ hành lang dọc tuyến sông Sài Gòn (ảnh: Trọng Tín)
TP.HCM sẽ quy hoạch đồng bộ hành lang dọc tuyến sông Sài Gòn (ảnh: Trọng Tín)

Theo đó, lãnh đạo Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan và UBND 9 quận, huyện gồm: 1, 2, 4, 7, 12, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Thạnh, Thủ Đức lập đoàn kiểm tra về việc chấp hành các quy định quản lý, sử dụng hành lang bờ sông Sài Gòn trên địa bàn Thành phố.

Giao Sở Giao thông Vận tải tổ chức lập và công bố mép bờ cao quy hoạch sông Sài Gòn đối với các khu vực chưa công bố. Đồng thời, đề xuất phương án điều chỉnh phạm vi chiều rộng hành lang bảo vệ trên bờ theo từng đoạn, tuyến sông Sài Gòn phù hợp với điều kiện thực tế.

Ngoài ra, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có nhiệm vụ rà soát, đánh giá tổng thể 50 đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt dọc 2 bên bờ sông Sài Gòn từ huyện Củ Chi đến Quận 7 (chủ yếu trong phạm vi khoảng 100m tính từ ranh quy hoạch mép bờ cao). Nội dung rà soát, đánh giá cần tập trung vào mối quan hệ, tính kết nối về giao thông, tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất 2 bên bờ sông.

Các Sở ngành và UBND các quận, huyện cần phối hợp các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, kết hợp với học tập kinh nghiệm về quy hoạch, thiết kế đô thị và tổ chức quản lý, khai thác cảnh quan sông nước tại một số Thành phố trên thế giới, lập điều chỉnh quy hoạch, thiết kế đô thị hoặc quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc cảnh quan dọc sông Sài Gòn nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất về tổ chức và quản lý không gian cảnh quan trên toàn bộ tuyến sông.

Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng giao Viện Nghiên cứu phát triển, tổ chức lập Đề án “Nghiên cứu giải pháp khai thác tiềm năng lợi thế về tự nhiên, cảnh quan và môi trường sông Sài Gòn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Thành phố”. Nội dung đề án cần rà soát hiện trạng sử dụng đất hai bên bờ sông, xác định những khu vực đất đang do nhà nước quản lý, đất của người dân đang sử dụng để lên phương án khai thác hợp lý; tích hợp đầy đủ định hướng phát triển các ngành - lĩnh vực (kinh tế, môi trường, du lịch, giao thông...) nhằm đề xuất các giải pháp toàn diện trong khai thác và bảo vệ môi trường, không gian cảnh quan dọc sông Sài Gòn. Đề xuất các chính sách phù hợp, thu hút các nguồn lực đầu tư tham gia để tạo nguồn lực thực hiện quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc tổ chức, tạo lập không gian cảnh quan bờ sông bảo đảm mỹ quan, hiệu quả và bền vững.

Ngoài ra, UBND TP.HCM cho biết, sẽ phối hợp với UBND tỉnh Bình Dương cùng thực hiện để đồng bộ về cảnh quan cả 2 bên bờ sông Sài Gòn.

Trọng Tín

Bình luận của bạn về bài viết...