Đặt mua báo in| Ngày 18 tháng 01 năm 2022, 07:52:25
Trà Vinh dành ưu đãi lớn cho doanh nghiệp
Tự Huy - 13/01/2020 17:17
 
Nhằm tạo môi trường thông thoáng, hiệu quả để thu hút đầu tư, Trà Vinh sẽ áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thông thường cho dự án đầu tư; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.
Nông nghiệp là lĩnh vực mà Trà Vinh đang dành ưu đãi lớn trong thu hút đầu tư.
Nông nghiệp là lĩnh vực mà Trà Vinh đang dành ưu đãi lớn trong thu hút đầu tư.

Áp dụng nhiều ưu đãi ở mức cao nhất

Hiện Trà Vinh ưu tiên kêu gọi đầu tư vào 4 lĩnh vực chính, đó là nông nghiệp (nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sinh thái); công nghiệp (công nghiệp cơ khí, logistics, năng lượng, đóng tàu biển); hạ tầng kỹ thuật (hạ tầng khu, cụm công nghiệp, hạ tầng giao thông); dịch vụ (khu du lịch, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại).

Tỉnh áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư ở mức cao nhất, bao gồm ưu đãi về thuế, thực hiện theo quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, áp dụng đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập doanh nghiệp.

Ưu đãi thuế xuất nhập khẩu theo quy định tại Điều 14, Điều 15, Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án; nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của dự án được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Ưu đãi về đất theo quy định tại Nghị định số 35/2017/NĐ-CP ngày 3/4/2017 của Chính phủ. Theo đó, Trà Vinh miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tối đa là 3 năm kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

Đồng thời miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sau thời gian xây dựng cơ bản, hỗ trợ 30% giá thuê mặt bằng sản xuất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp (không bao gồm phí sử dụng hạ tầng và chi phí liên quan) và không quá 50 triệu đồng (trên 2.000 USD) cho 1 dự án trong 1 năm, được xác định theo giá thuê mặt bằng của nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp cho doanh nghiệp thuê. Thời gian hỗ trợ là 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư hạ tầng và doanh nghiệp ký hợp đồng thuê mặt bằng.

Về địa bàn ưu đãi, Trà Vinh chia ra thành 2 vùng trong tỉnh, đó là địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn gồm các huyện Châu Thành, huyện Trà Cú và Khu kinh tế Định An. Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn tại các huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, thành phố Trà Vinh và Khu công nghiệp Cổ Chiên.

Về ngành nghề, Trà Vinh ưu tiên đầu tư vào 2 ngành nghề chính.

Một là, ngành nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư và ưu đãi đầu tư (theo Phụ lục I, Nghị định 118/2015/NĐ-CP);

Hai là, ngành nghề lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, bao gồm dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn huyện Châu Thành, Trà Cú, Khu kinh tế Định An.

Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư là dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại địa bàn huyện Cầu Ngang, Tiểu Cần, Cầu Kè, TP. Trà Vinh, Khu công nghiệp Cổ Chiên.

Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư là dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư thực hiện tại vùng nông thôn.

Đồng hành cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp 

Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, cùng những chính sách ưu đãi đầu tư, lãnh đạo tỉnh còn cam kết hỗ trợ nhà đầu tư về thuế, đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đào tạo lao động, xử lý môi trường, hỗ trợ đầu tư đường giao thông dẫn đến chân hàng rào dự án, các công trình điện, nước...

Chính sách đầu tư thông thoáng, công khai, minh bạch, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, rút ngắn 50% thời gian thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư... khiến ngày càng nhiều doanh nghiệp lựa chọn Trà Vinh làm điểm đến đầu tư.

Bên cạnh cam kết thực hiện tốt chính sách ưu đãi về đầu tư theo quy định của pháp luật, tỉnh cũng đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giải quyết các thủ tục đầu tư theo cơ chế công khai, minh bạch, một cửa liên thông, đảm bảo nhanh chóng, đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư, dự án đầu tư ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp.

Về mặt bằng, Trà Vinh đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng để đáp ứng nhu cầu triển khai dự án của nhà đầu tư. Về hạ tầng kỹ thuật, tỉnh tiếp tục tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước... đồng bộ, hoàn chỉnh, thuận tiện cho việc sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, giao dịch hàng hóa trong nước và xuất khẩu; nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ hỗ trợ sản xuất, kinh doanh như hệ thống thông tin liên lạc, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, khách sạn, nhà hàng, văn phòng cho thuê và các dịch vụ vui chơi, giải trí khác...

Nhằm xây dựng Chương trình xúc tiến, mời gọi đầu tư đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Chương trình hành động cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Trà Vinh tập trung vào các nhiệm vụ quan trọng:

Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh có chính sách đầu tư thông thoáng, minh bạch, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, rút ngắn 50% thời gian.

Tăng cường liên kết vùng trong xúc tiến đầu tư vào Đồng bằng sông Cửu Long theo Quyết định số 593/QĐ-TTg ngày 6/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng các chính sách và Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020; xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025; xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, gồm: Đề án phát hành và sử dụng vốn trái phiếu chính quyền địa phương, chính sách đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), chính sách đầu tư về quỹ nhà công, đất công để đầu tư kết cấu hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và phê duyệt Đề án huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới.

Trà Vinh sẽ tận dụng nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương và các nguồn vốn khác để kêu gọi đầu tư vào khu đô thị, dịch vụ, công nghiệp (Khu kinh tế Định An, Khu công nghiệp Cổ Chiên, Khu công nghiệp Cầu Quan và các cụm công nghiệp) từ các nguồn ngân sách tỉnh (tiền trích lập quỹ đất hàng năm), nguồn trái phiếu chính quyền địa phương, nhà đầu tư ứng trước để đầu tư kết cấu hạ tầng ngân sách hoàn trả lại theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Trà Vinh - điểm đến lý tưởng
Hạ tầng giao thông thuận lợi, cùng các chính sách ưu đãi thông thoáng đang khiến Trà Vinh trở thành địa chỉ được nhiều doanh nghiệp, nhà đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư