Đặt mua báo in| Ngày 01 tháng 02 năm 2023, 07:13:02
TTC Sugar phát hành gần 31,5 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tỷ lệ 5%
T.V - 15/09/2021 09:44
 
Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC Sugar, mã chứng khoán: SBT) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2019 - 2020.

TTC Sugar dự kiến phát hành 31,46 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới. Số cổ phiểu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Nguồn thực hiện là quỹ đầu tư phát triển, thặng dư vốn cổ phần và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ vào báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty theo Nghị quyết 10/2020/NQ-ĐHCĐ. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2021.

Kết thúc niên độ vừa qua (1/7/2020 - 30/6/2021), TTC Sugar ghi nhận doanh thu hơn 14.917 tỷ đồng, tăng 15,43% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó đường vẫn đóng vai trò chủ lực trong cơ cấu doanh thu khi đạt 14.100 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 95%.

Lợi nhuận sau thuế đạt mức kỷ lục 675 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ; lãi cổ đông công ty mẹ tăng 84% lên 669 tỷ đồng. So với kế hoạch năm, TTC Sugar đã hoàn thành 104% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2021, nợ vay tài chính của Công ty hơn 9.414 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu niên độ tài chính 2020-2021.

Cơ cấu nợ vay gồm 6.208 tỷ đến từ vay ngân hàng và 2.872 tỷ đồng huy động từ kênh trái phiếu và các khoản vay khác. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu là 117%.

Ngày 21/9 tới, CTTC Sugar sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên niên độ 2020-2021. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ là vào ngày 20/10/2021 theo hình thức trực tuyến.

Nội dung cuộc họp gồm: Báo cáo kết quả niên độ 2019-2020 và trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 - 2021. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận niên độ 2020-2021.

Đồng thời, Công ty cũng sẽ trình cổ đông thông qua chủ trương ký các hợp đồng, giao dịch có liên quan của Công; trình cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo niên độ 2020-2021...

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/9, cổ phiếu SBT tăng 19% lên mức 21.300 đồng/cổ phiếu, khối lượng khớp lệnh 3,46 triệu đơn vị.

TTC Sugar: Tiêu thụ 1 triệu tấn đường, doanh thu 14.902 tỷ đồng
CTCP Thành Thành Công Biên Hòa - TTC Sugar (SBT) công bố báo cáo tài chính quý IV và kết quả năm tài chính 2020-2021 (năm tài chính SBT bắt đầu từ 1/7 kết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư