Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 01 năm 2023, 01:54:21
Từ 1/1/2016, thay đổi cách tính mức lương hưu
Duy Hữu - 20/04/2015 16:02
 
Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, các nội dung về cách tính mức lương hưu, tuổi nghỉ hưu, chế độ tử tuất, mức đóng bảo hiểm xã hội, phương thức đóng bảo hiểm xã hội... có nhiều thay đổi.

Theo đó, sẽ tăng dần thời gian đóng bảo hiểm xã hội để đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%, tiến tới người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% (hiện tại nữ đóng đủ 25 năm, nam đóng đủ 30 năm là được hưởng 75%).

Với đối tượng nghỉ hưu trước tuổi sẽ trừ tỷ lệ hưởng lương hưu mỗi năm 2% thay vì 1% như hiện nay.

người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%
Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 30 năm đối với nữ và 35 năm đối với nam thì sẽ đạt tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75%

 

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu cũng thay đổi. Theo đó, đối với người lao động trong cơ quan Nhà nước, thay vì tính mức lương 5 năm cuối, tiến tới sẽ theo lộ trình tính bình quân toàn bộ thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội như người lao động ngoài nhà nước.

Điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 vẫn giữ nguyên như cũ, các đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm trở lên. Riêng đối với lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở cấp xã khi nghỉ việc chỉ cần có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm và đủ 55 tuổi thì cũng được hưởng lương hưu.

Một số quy định cũng được sửa đổi như chế độ tử tuất. Ngoài trợ cấp mai táng, thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng hoặc một lần.

Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi bổ sung quy định cho phép thân nhân người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng được lựa chọn hưởng trợ cấp tuất một lần (trừ một số trường hợp như con dưới 6 tuổi, con hoặc vợ/chồng mà bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên). Đồng thời tăng mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi (hiện hành là 1,5 tháng).

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư