Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 18 tháng 07 năm 2024,
Từ 4/5, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2020
T.T - 27/04/2020 10:26
 
Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 từ ngày 4/5/2020.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký, ban hành Công điện số 453/CĐ-KTNN về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 trong giai đoạn mới về phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 từ ngày 4/5/2020.

Công điện nêu rõ: Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch COVID-19, Kiểm toán Nhà nước đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và đã đạt được thành công bước đầu về kiểm soát toàn diện tình hình dịch bệnh trong toàn Ngành; hỗ trợ tối đa các Bộ, ngành và địa phương được kiểm toán, đặc biệt là các đơn vị trực tiếp tham gia trong tuyến đầu phòng, chống dịch để triển khai các nhiệm vụ được giao. Đến nay, công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã chuyển sang một giai đoạn mới, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát.

Để tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch kiểm toán năm 2020, Tổng Kiểm toán Nhà nước yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước chỉ đạo và tổ chức triển khai bình thường các hoạt động của đơn vị, trong đó tập trung hoàn thành sớm các công việc về tổ chức Đại hội Đảng và Đại hội thi đua yêu nước; hoàn thiện hồ sơ, mẫu biểu kiểm toán; trả lời kiến nghị của đơn vị được kiểm toán; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tổ chức triển khai nhiệm vụ.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 (bao gồm cả các cuộc kiểm toán đang tạm dừng theo Công điện số 382/CĐ-KTNN ngày 31/3/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19) từ ngày 4/5/2020. Thủ trưởng các đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán thông báo kế hoạch triển khai từng cuộc kiểm toán tới các đơn vị được kiểm toán để phối hợp thực hiện theo Kế hoạch kiểm toán được duyệt.

Thực hiện nghiêm Kết luận số 31-TB/BCS ngày 10/4/2020 của Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, trong đó tập trung rà soát, cắt giảm quy mô, rút ngắn thời gian kiểm toán (kể cả các cuộc đã triển khai và các cuộc kiểm toán đã xét duyệt hoặc đã ban hành Quyết định kiểm toán nhưng chưa triển khai) để đảm bảo các cuộc kiểm toán thuộc Kế hoạch kiểm toán năm 2020 kết thúc trước ngày 30/11/2020, nhưng phải đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm toán và không để xảy ra tiêu cực.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước thực hiện nghiêm Chỉ thị số 134/CT-KTNN ngày 20/01/2020 của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm toán năm 2020 và các nội dung tại Công điện này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, kịp thời báo cáo Tổng Kiểm toán Nhà nước xem xét, quyết định.

Tạm dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai trong vòng 15 ngày
Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc yêu cầu dừng tất cả các cuộc kiểm toán đang triển khai cho đến khi có chỉ đạo mới, thực hiện cách...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư