Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Từ ngày 1/7, bảng lương công chức, viên chức được tính thế nào?
P.V - 30/06/2024 08:49
 
Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. Lương cứng của công chức, viên chức được tính theo từng bậc, nhóm như thế nào?

Theo cách tính bậc, ngạch hiện nay, lương công chức, viên chức có nhiều nhóm, ngạch, bậc chuyên gia cao cấp, chia làm 3 bậc; Công chức loại A có A3 (gồm 2 nhóm, chia thành 6 bậc), A2 chia thành 2 nhóm, có 8 bậc; A1 chia thành 9 bậc; và A0 chia thành 10 bậc.

Công chức loại B chia thành 12 bậc; Công chức loại C có 3 nhóm, chia thành 12 bậc;

Tương tự, viên chức cũng có nhóm A, B và C, với số bậc cụ thể.

.
Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ tăng lương cơ sở 30% từ 1,8 lên 2,34 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7. 

Trong đó, chuyên gia cao cấp là nhóm nhận lương cao nhất, từ 20,5 đến 23,4 triệu đồng một tháng, tùy bậc. Mức này cao hơn hiện tại 4,7-5,4 triệu đồng.

Nhóm viên chức, mức lương cao nhất là 18,7 triệu đồng một tháng; áp dụng với viên chức loại A3, bậc 6 như kiến trúc sư, kỹ sư, bác sĩ, phóng viên, biên tập viên cao cấp. Thấp nhất là 3,5 triệu đồng một tháng, áp dụng cho viên chức ngạch y công.

Ở nhóm cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước, mức lương cao nhất là 18,7 triệu đồng mỗi tháng - cao hơn lương hiện tại 4,3 triệu đồng; áp dụng với công chức loại A3, bậc 6 như chuyên viên, thẩm tra viên, kiểm soát viên, kiểm toán viên cao cấp. Mức lương thấp nhất là 3,1 triệu đồng mỗi tháng, áp dụng cho ngạch kế toán viên sơ cấp.

Bảng lương của cán bộ, công chức trước và sau 1/7 như sau:

(Bảng lương căn cứ theo Nghị định 204/2004 về chế độ tiền lương với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang)

Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 1
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 2
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 3
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 4

Bảng lương của viên chức trước và sau 1/7 như sau:

Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 5
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 6
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 7
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 8
Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 9

Bảng lương công chức, viên chức từ ngày 1/7 - 10

Từ 1/7, tiền lương công chức, viên chức vẫn được tính trên nền lương cơ sở nhân hệ số hiện hưởng tùy từng nhóm. Phụ cấp được tính căn cứ trên nền 2,34 triệu đồng nhân hệ số được hưởng. Ngoài ra, các khoản phụ cấp tính theo % lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ, thâm niên vượt khung (nếu có) được tính bằng tổng lương cơ sở cộng mức phụ cấp đó nhân với tỷ lệ % được hưởng.
Ngoài lương cơ sở, dự kiến từ 1/7 lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 15%; trợ cấp ưu đãi người có công theo mức chuẩn cũng tăng 35,7% từ 2,055 triệu lên 2,789 triệu đồng/tháng; chuẩn trợ giúp xã hội tăng 38,9%, từ 360.000 lên 500.000 đồng/tháng; lương tối thiểu vùng tăng 6%. Ngoài ra, quỹ tiền thưởng của khu vực công sẽ được bổ sung bằng 10% quỹ lương cơ bản.

Do chưa đủ điều kiện thực hiện 9 loại phụ cấp mới như nghị quyết về cải cách tiền lương nên Chính phủ giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm theo nghề.
Quốc hội ủng hộ đề xuất mới về tiền lương
Dù chưa thực hiện được các bảng lương và phụ cấp mới của khu vực công theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, song giải pháp về tiền lương từ ngày 1/7...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư