Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 07 năm 2022, 20:33:30
Ứng thầu không được đề xuất các giá dự thầu khác nhau
Anh Ngọc - 02/08/2019 07:11
 
Hồ sơ dự thầu hợp lệ khi có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Hoàng Thu Phương (Hà Nội) đặt câu hỏi như sau: Công ty tôi đang đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu hàng hóa theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, trong hồ sơ mời thầu có quy định nhà thầu không được phép nộp đề xuất phương án kỹ thuật thay thế.

Tuy nhiên, trong hồ sơ dự thầu đối với một số hạng mục hàng hóa có số lượng lớn hơn một chiếc (cái) thì nhà thầu chào từ 2 nhà sản xuất và 1 đơn giá dự thầu cho hạng mục đó.

Tôi muốn hỏi, hồ sơ dự thầu của nhà thầu có đáp ứng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm b, Khoản 2, Điều 18 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy định hồ sơ dự thầu được đánh giá là hợp lệ khi có giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu phải cụ thể, cố định bằng số, bằng chữ và phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi trong biểu giá tổng hợp, không đề xuất các giá dự thầu khác nhau hoặc có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu.

Theo đó, với một chiếc (cái) nhà thầu chỉ được đề xuất một đơn giá, một chủng loại, một xuất xứ.

Kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư