Đặt mua báo in| Ngày 19 tháng 08 năm 2022, 08:56:16
Kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Anh Ngọc - 24/07/2019 07:38
 
Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Tuấn Anh đặt câu hỏi như sau: Theo quy định, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước và hồ sơ đề xuất tối đa 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.Trường hợp cần thiết có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải đảm bảo tiến độ dự án.

Vậy khi kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và đảm bảo tiến độ dự án, đã có văn bản báo cáo chủ đầu tư và được phê duyệt chấp thuận nhưng khi thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, trong báo cáo thẩm định, hội đồng thẩm định vẫn ghi nhận thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất của bên mời thầu là không tuân thủ quy định về đấu thầu có đúng không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời câu hỏi này như sau:

Điểm g Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu quy định thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 20 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 30 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 45 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Thời gian đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển tối đa là 30 ngày, hồ sơ đề xuất tối đa là 40 ngày, hồ sơ dự thầu tối đa là 60 ngày đối với đấu thầu quốc tế, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày bên mời thầu trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trường hợp cần thiết, có thể kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất nhưng không quá 20 ngày và phải bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

Theo đó, đối với câu hỏi của ông Tuấn Anh, việc kéo dài thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không quá 20 ngày và đảm bảo tiến độ thực hiện dự án là không trái với quy định nêu trên.

Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất
Thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất là số ngày được quy định trong hồ sơ mời thầu và được tính kể từ ngày có thời...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư