Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 10 năm 2022, 00:12:41
USAID hỗ trợ nâng cao kỹ năng lãnh đạo và quản lý cho Hải quan Việt Nam
Nhã Nam - 01/12/2021 08:29
 
15 lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục Hải quan sẽ được cung cấp kiến thức về lãnh đạo và quản trị chiến lược nhằm đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phục hồi kinh tế.

Tổng cục Hải quan vừa tổ chức khóa tập huấn “Kỹ năng phát triển lãnh đạo và quản lý cho cán bộ Hải quan Việt Nam”. Khóa đào tạo nằm trong khuôn khổ Dự án Tạo thuận lợi thương mại do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ (Dự án USAID TFP).

Thông tin cho biết, trong 3 ngày đào tạo tập trung, 15 lãnh đạo chủ chốt cấp Cục, Vụ của Tổng cục Hải quan sẽ được cung cấp kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo và quản trị chiến lược nhằm đáp ứng tốt hơn những nhiệm vụ của ngành trong giai đoạn phục hồi kinh tế trong đại dịch Covid- 19 và những yêu cầu mới của cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Theo ông Bùi Ngọc Lợi, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Tổng cục Hải quan), thời gian qua, ngành Hải quan không ngừng cải cách tổ chức bộ máy và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, liêm chính trong thực thi công vụ; đổi mới phương pháp quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên vị trí việc làm. 

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tạo ra những đứt gãy nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu và trực tiếp tạo áp lực lớn lên ngành Hải quan Việt Nam.

Ngành đang đứng trước cuộc cạnh tranh gay gắt về tốc độ thông quan để đảm bảo phục vụ lợi ích trực tiếp của doanh nghiệp, đồng thời giúp duy trì và nâng cao lợi thế cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và yêu cầu hội nhập đặt ra cho ngành Hải quan áp lực cải cách thể chế và quy trình thủ tục bảo đảm đồng bộ cho việc triển khai các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới; đồng thời đòi hỏi ngành nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng công nghệ số nhằm góp phần tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn cho nền kinh tế Việt Nam. 

“Trong bối cảnh như vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản lý cho cán bộ là hết sức cần thiết và quan trọng để đáp ứng nhiệm vụ đặt ra với ngành Hải quan”, ông Bùi Ngọc Lợi nhấn mạnh. 

Dự án USAID TFP chia sẻ tầm nhìn với Tổng cục Hải quan về những thách thức mới trong quản trị chiến lược và đổi mới ngành Hải quan Việt Nam, trước hết từ chất lượng nguồn nhân lực.

Dự án đã hỗ trợ Tổng cục Hải quan đánh giá nhu cầu đào tạo, lên kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ toàn diện và bài bản.

“Kỹ năng phát triển lãnh đạo và quản lý cho cán bộ Hải quan Việt Nam” là khóa tập huấn chủ chốt trong lộ trình này. 

Dự án Tạo thuận lợi thương mại do USAID với tổng vốn hơn 22,2 triệu USD, thời gian thực hiện trong 5 năm 2018 - 2023. 

Mục tiêu tổng thể của TFP là cải cách, chuẩn hóa, hài hòa và đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu phù hợp với các chuẩn mục quốc tế nhằm thực hiện Hiệp định tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO TFA) và chủ trương của Chính phủ về cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

NIC bắt tay USAID nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo và kỹ năng số cho Việt Nam
Ngày 1/10 tới đây, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với USAID tổ chức Chương trình công bố Hoạt động “Nguồn nhân lực cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư