Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 02 tháng 12 năm 2023, 16:45:14
Vẫn còn thiếu 6,5 triệu m3 đất đắp cho Dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1
Anh Minh - 26/03/2022 09:41
 
Tính đến ngày 24/3/2022, Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 còn thiếu 6,53 triệu m3 đất đắp tại 5 dự án thành phần.
Vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu đất đắp tại Dự án
Vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu vật liệu đất đắp tại Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Đây là thông tin được Bộ GTVT đưa ra trong báo cáo gửi lãnh đạo Chính phủ về thình thực hiện Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Theo Bộ GTVT, tổng nhu cầu về vật liệu đất đắp nền đường tại Dự án ước khoảng 72 triệu m3, bao gồm khối lượng vật liệu đất được tận dụng (điều phối) từ nền đào khoảng 18,5 triệu m3, tổng khối lượng vật liệu đất đắp nền đường có nhu cầu lấy từ các mỏ đất (khối lượng sau điều phối) khoảng 53,5 triệu m3.

Thực hiện Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 16/6/2021 và Nghị quyết số 133/NQ-CP ngày 19/10/2021, các địa phương đã triển khai thực hiện nâng công suất khai thác và cấp phép bổ sung, hiện còn thiếu hụt khoảng 6,53 triệu m3 đất đắp chưa được cấp phép khai thác tại 5 dự án thành phần.

Cụ thể, Dự án thành phần Mai Sơn – Quốc lộ 45 (địa bàn Ninh Bình) thiếu 0,7 triệu m3. UBND tỉnh Ninh Bình đang xem xét cấp bổ sung 2 mỏ đất (mỏ đồi Đương và đồi Lang) theo đề nghị của nhà thầu để đáp ứng nhu cầu về vật liệu đất của dự án 17, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2022.

Dự án thành phần Cam Lộ - La Sơn thiếu 0,27 triệu m3, chủ yếu nằm ở 2 gói thầu XL5 và XL6 trên địa bàn Thừa Thiên - Huế. Gói thầu XL5 lấy từ mỏ Động Đá, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phê duyệt trữ lượng, dự kiến cuối tháng 3/2022 sẽ đưa vào khai thác; gói thầu XL6 lấy từ mỏ Hiền Sỹ, địa phương đã phê duyệt bổ sung diện tích, dự kiến tháng 4/2022 sẽ đưa vào khai thác.

Dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm thiếu 0,8 triệu m3 (địa bàn Khánh Hòa). Hiện doanh nghiệp dự án đang phối hợp với địa phương hoàn thiện các thủ tục để cấp phép 2 mỏ (tại xã Suối Tân và xã Cam An Bắc), dự kiến hoàn thành các thủ tục cấp phép trong tháng 3/2022.

Dự án thành phần Cam Lâm - Vĩnh Hảo thiếu 2,3 triệu m3 (Ninh Thuận 2 triệu m3 và Bình Thuận 0,3 triệu m3). Hiện UBND tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất bổ sung 2 mỏ Phước Hữu và Phước Vinh với trữ lượng khoảng 2 triệu m3; còn 0,3 triệu m3 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, doanh nghiệp dự án đang làm việc với địa phương đề xuất cho phép tận dụng từ nguồn cải tạo, hạ cao độ đất nông nghiệp của dân. Dự kiến khối lượng vật liệu thiếu sẽ được xử lý trong tháng 3/2022.

Dự án thành phần Vĩnh Hảo - Phan Thiết thiếu 2,46 triệu m3 (tỉnh Bình Thuận) dự kiến đến dự kiến đến hết tháng 3/2022 địa phương sẽ cấp phép khai thác 4 mỏ với trữ lượng 1,7 triệu m3 đáp ứng cơ bản khối lượng vật liệu đất đắp còn thiếu, khối lượng vật liệu thiếu còn lại khoảng 0,7 triệu m3 sẽ sử dụng nguồn từ 2 mỏ mới bổ sung quy hoạch vào tháng 2/2022. Hiện địa phương đang thực hiện thủ tục cấp phép, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3/2022.

Điều đáng nói là tại Dự án vẫn có một số mỏ vật liệu đất đắp dù đã được cấp phép khai thác nhưng hiện chưa thể khai thác phục vụ thi công.

Cụ thể, đoạn Quốc lộ 45 - Nghi Sơn có nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 5,1 triệu m3. Hiện trên tuyến đã có 7 mỏ được cấp phép và nâng công suất khai thác với tổng trữ lượng khoảng 7,71 triệu m3. Tuy nhiên, mỏ đất tại xã Xuân Phúc, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa với trữ lượng khoảng 2,8 triệu m3 chưa khai thác được do HĐND tỉnh chưa họp để thông qua Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu, có nhu cầu đất đắp của dự án lấy tại mỏ khoảng 4,8 triệu m3 (toàn bộ được lấy tại địa bàn Nghệ An), hiện đã có 7 mỏ đất đã được cấp phép khai thác với tổng trữ lượng 9,7 triệu m3. Tuy nhiên, mỏ Ngọc Sơn (huyện Quỳnh Lưu) và mỏ Cầu Rao (huyện Diễn Châu) với tổng trữ lượng khoảng 3,7 triệu m3 nhưng chưa khai thác được do HĐND tỉnh chưa họp để thông qua Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Dự án thành phần Diễn Châu - Bãi Vọt (địa bàn Nghệ An) có nhu cầu đất đắp lấy tại mỏ khoảng 6,3 triệu m3, hiện có 6 mỏ đất đang khai thác với trữ lượng 6,7 triệu m3. Tuy nhiên, mỏ đất Công ty Hòa Hiệp (mở rộng mỏ Lèn Dơi) với trữ lượng khoảng 3,3 triệu m3 đã được cấp phép khai thác nhưng chưa khai thác được do HĐND tỉnh chưa họp để thông qua Nghị quyết về chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng.

Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài là 652,86km, trong đó có 1 dự án thành phần đã hoàn thành, 10 dự án thành phần đang triển khai thi công xây dựng; lũy kế khối lượng xây lắp hoàn thành đến nay khoảng 18.039,03 tỷ đồng/56.709 tỷ đồng, tương đương 31,8% giá trị hợp đồng, chậm khoảng 1,54% giá trị hợp đồng so với kế hoạch.

Tiến độ thực hiện các dự án thành phần đến nay cơ bản đáp ứng kế hoạch, tuy nhiên vẫn có 2 dự án chậm tiến độ là đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (chậm khoảng 6,79% giá trị hợp đồng) và đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (chậm khoảng 9,97% giá trị hợp đồng).

Sơn Hải xin Thủ tướng cho nhận thầu xây lắp cao tốc Bắc Nam đoạn Bùng - Vạn Ninh
Đây là một trong 12 dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2021-2025, nằm trọn vẹn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư