Đặt mua báo in| Ngày 20 tháng 09 năm 2020, 18:35:18
Vàng Phú Nhuận bị nhắc nhở chậm công bố chênh lệch kết quả kinh doanh
Chí Tín - 17/03/2020 22:05
 
Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã PNJ, sàn HoSE) vừa bị Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) nhắc nhở việc chậm công bố thông tin chênh lệch số liệu kết quả kinh doanh năm 2019.
Vàng Phú Nhuận đã không công bố văn bản giải trình đồng thời với báo cáo tài chính như theo quy định
Vàng Phú Nhuận đã không công bố văn bản giải trình đồng thời với báo cáo tài chính như theo quy định

HoSE cho biết, sau khi Vàng Phú Nhuận công bố báo cáo tài chính kiểm toán riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 thì 10 ngày sau HoSE mới nhận được văn bản giải trình chênh lệch kết quả kinh doanh năm 2019 so với năm 2018.

HoSE cho biết, theo quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán thì khi công bố thông tin các báo cáo tài chính thì tổ chức niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn phải đồng thời giải trình nguyên nhân khi lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo năm trước.

Theo kết quả kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, Vàng Phú Nhuận đạt doanh thu thuần hơn 17 nghìn tỷ đồng (năm 2018 đạt 14.571 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế năm 2019 đạt 1.194 tỷ đồng (năm trước đạt 960 tỷ đồng).

Tại ngày 31/12/2019, Công ty có vốn chủ sở hữu là 4.577 tỷ đồng. Tổng tài sản là 8.603 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn 7.333 tỷ đồng, giá trị tài sản ngắn hạn chủ yếu nằm ở hàng tồn kho với giá trị là 7.030 tỷ đồng.

Trong tháng 1/2020, Vàng Phú Nhuận ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.668 tỷ đồng (tăng 0,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thues đạt 167 tỷ đồng (tăng 9% so với cùng kỳ).

PNJ với lằn ranh của cuộc chơi tài sản
Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ, sàn HoSE) đã ghi nhận kết quả kinh doanh tháng đầu năm tốt đẹp, nhưng đằng sau đó vẫn còn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư