Vì sao Quảng Nam thu hồi Dự án Thủy điện Đăk Di 4
Ngày 7/11, UBND tỉnh Quảng Nam đã có buổi làm việc với Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 về quyết dịnh thu hồi Dự án Thủy điện Đăk Di 4 ở xã Trà Mai (huyện Nam Trà My).

Theo Sở Công thương Quảng Nam, Dự án Thủy điện Đăk Di 4 được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất để Công ty cổ phần Cung ứng đầu tư và Xây lắp (sau này lần lượt do Công ty cổ phần SIC và Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Di 4) nghiên cứu đầu tư từ ngày 24/9/2003.

Nhưng do khó khăn về tài chính, nhà đầu tư không thể triển khai thực hiện trong thời gian dài và đến năm 2008, theo đề xuất của nhà đầu tư, UBND tỉnh thống nhất gia hạn thời gian thực hiện dự án. Tỉnh Quảng cũng đề nghị Bộ Công thương cho phép đầu tư trong năm 2015. Nhưng đến năm 2016, nhà đầu tư xin phép chuyển từ Công ty cổ phần SIC sang Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Di 4, được UBND tỉnh thống nhất cho chuyển nhà đầu tư và tiếp tục gia hạn thời gian thực hiện.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Huỳnh Khánh Toàn cho biết, địa phương đã quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, đầu tư nhưng đơn vị chưa thực hiện đầy đủ những cam kết với UBND tỉnh về quy trình đầu tư dự án.

Dự án thủy điện Đăk Di 4 dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực huyện Nam Trà My.
Dự án Thủy điện Đăk Di 4 dự kiến sẽ được xây dựng tại khu vực huyện Nam Trà My.

Việc nộp 3,84 tỷ đồng tiền ký quỹ đảm bảo bảo dự án trễ so với cam kết. Ngoài ra, trên cơ sở đánh giá, tổng mức đầu tư dự án này khoảng 814 tỷ đồng nhưng tại thời điểm báo cáo, chủ đầu tư chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu chứng minh vốn tự có đảm bảo 30% (tương đương 244 tỷ đồng) để đủ điều kiện triển khai dự án. Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu hồi Dự án Thủy điện Đắk Di 4 theo Thông báo số 510 ngày 23/11/2016.

UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Công thương chủ trì xây dựng Bộ tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Đắk Di 4, công bố và tổ chức lựa chọn công khai trong thời gian đến. Công ty cổ phần Thủy điện Đăk Di 4 có thể tham gia đấu thầu nếu đảm bảo điều kiện và năng lực tài chính.

Tại văn bản gửi Văn phòng Chính phủ ngày 12-2-2018, Bộ Công Thương cho hay Thủy điện Đăk Di 4 thuộc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ. Việc xem xét cấp quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấm dứt nghiên cứu đầu tư và thu  hồi dự án thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Quảng Nam.

Được biết, Thủy điện Đăk Di 4 có công suất lắp máy 19,2 MW, điện lượng bình quân 59,523 triệu KWh/năm, dung tích toàn bộ hồ chứa 13,582 triệu m3.

Hoàng Anh

Bình luận của bạn về bài viết...