Đặt mua báo in| Ngày 27 tháng 09 năm 2022, 04:59:11
Vicem chưa báo cáo kết quả kinh doanh 2013
Thế Hải - 29/07/2014 08:45
 
Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) phải báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 bằng văn bản về Bộ Xây dựng trước ngày 10/8/2014.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa HUD, VICEM
Ra mắt Ban chỉ đạo cổ phần hóa Vicem
Ấn định thời điểm khai tử xi măng lò đứng
Dự án Xi măng Thanh Sơn: 7 năm vẫn dang dở
Doanh nghiệp xi măng chưa qua bĩ cực

Đây là chỉ đạo mới nhất của Bộ Xây dựng với Tổng công ty này.

Cũng trong thời hạn nêu trên, các Tổng công ty khác như Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng; Tổng công ty Cổ phần Sông Hồng; Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng - Công ty Cổ phần đều phải gửi báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 về Bộ.

  Vicem chưa báo cáo kết quả kinh doanh 2013  
  Vicem phải báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 về Bộ Xây dựng trước ngày 10/8  

Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Xây dựng) cho biết, yêu cầu trên là thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và căn cứ Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

Mới đây, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định 921/QĐ-BXD thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam  và 03 công ty con trách nhiệm hữu hạn một thành viên gồm: Công ty Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Xi măng Vicem Hải Phòng, Xi măng Vicem Tam Điệp.

Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty mẹ - Vicem do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Phạm Khánh làm Trưởng ban.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Vicem là thành lập Tổ giúp việc triển khai công tác cổ phần hóa; thực hiện lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, xây dựng phương án cổ phần hóa báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định; Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng quyết định công bố giá trị doanh nghiệp; Thẩm tra, trình Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa; Chỉ đạo Tổ giúp việc, Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam quyết toán, bàn giao sang công ty cổ phần theo quy định.

Vicem hiện có 8 đơn vị thành viên  là : Vicem Hải Phòng, Vicem Hoàng Mai, Vicem Hà Tiên, Vicem Bỉm Sơn, Vicem Hoàng Thạch, Vicem Bút Sơn, Vicem Hải Vân và Vicem Tam Điệp.

Trong đó, ngoài Vicem Hải Phòng, Vicem Hoàng Thạch, Vicem Tam Điệp, thì cả 5 doanh nghiệp còn lại đã cổ phần hóa và niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và sàn Hà Nội.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư