Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 11 năm 2021, 03:22:33
Vietbank báo lãi quý 4/2020 giảm
Vân Linh - 22/01/2021 08:41
 
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 Vietbank cho thấy, lợi nhuận trước và sau thuế quý 4 giảm đến 84% và 82% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 29 tỷ đồng và hơn 23 tỷ đồng.

Trong quý 4/2020, hoạt động chính sụt giảm đến 72% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 86 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Nguyên nhân chủ yếu là do Ngân hàng thực hiện cơ cấu nợ theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN đối với những khoản vay của khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, ngân hàng không được thu lãi dự thu.

Song song đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 11%, còn hơn 23 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 14%.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lẽ là điểm sáng duy nhất trong quý cuối năm khi báo lãi tăng 43% (252 tỷ đồng). Trong khi đó chi phí hoạt động lại tăng 18% lên gần 400 tỷ đồng.

Mặc dù được hoàn nhập chi phí dự phòng rủi ro hơn 18 tỷ đồng, nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 95% so với cùng kỳ, chỉ còn 10,8 tỷ đồng. Dẫn đến lợi nhuận trước và sau thuế quý 4 chỉ còn hơn 29 tỷ đồng và hơn 23 tỷ đồng, giảm mạnh đến 84% và 82%.

Lũy kế cả năm 2020, hoạt động chính của Ngân hàng vẫn giảm 53% so với năm trước, chỉ còn hơn 573 tỷ đồng.

Trong khi các hoạt động ngoài lãi được đẩy mạnh như lãi từ dịch vụ tăng 26%), lãi từ kinh doanh ngoại hối gấp 5 lần, lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư, gấp 2,7 lần…

Dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 41% so với năm trước, chỉ còn gần 48 tỷ đồng, nhưng do lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm đến 35%, do đó, lợi nhuận trước và sau thuế năm 2020 giảm 34% và 32%, còn gần 403 tỷ đồng và gần 319 tỷ đồng.

Như vậy, Vietbank chỉ thực hiện được 66% so với kế hoạch 613 tỷ đồng lãi trước thuế của cả năm 2020. 

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tính đến ngày 31/12/2020 tăng 46% so với đầu năm, lên mức gần 785 tỷ đồng.

Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn tăng 8%, nợ có khả năng mất vốn tăng 69%, dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 1,32% lên 1,75%.

Quý I/2020: Lợi nhuận VietBank tăng gấp 2,3 lần dù tín dụng chỉ tăng 2,8%
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2020.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư