Đặt mua báo in| Ngày 29 tháng 03 năm 2023, 08:20:21
Vinaconex ITC có lãi sau 5 năm lỗ liên tục
Duy Bắc - 30/01/2023 10:04
 
CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, mã chứng khoán VCR - UPCoM) ghi nhận doanh thu tăng 48,8% và lợi nhuận sau thuế tăng 199,8% trong cuối năm 2022.

Lãi 10,2 tỷ đồng trong quý IV/2022

Trong quý IV/2022, Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu 117,26 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,2 tỷ đồng, tăng 199,8% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,9% lên 16,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 105% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng thêm 9,82 tỷ đồng lên 19,17 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 18,8%, tương ứng giảm 0,06 tỷ đồng về 0,26 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 46,8%, tương ứng tăng thêm 3,04 tỷ đồng lên 9,54 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Vinaconex ITC cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh trong quý IV/2022 do Công ty ghi nhận doanh thu quý IV/2022 cao hơn so với doanh thu quý IV/2021.

Lũy kế trong năm 2022, Vinaconex ITC ghi nhận doanh thu đạt 186,29 tỷ đồng, tăng 136,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 5,41 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,11 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 12,52 tỷ đồng.

Mặc dù ghi nhận lãi thêm 5,41 tỷ đồng trong năm 2022, nhưng tới 31/12/2022, tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn là âm 2231,2 tỷ đồng và chiếm hơn 11% vốn điều lệ.

Được biết, Vinaconex ITC đã lỗ 5 năm liên tiếp từ năm 2017 đến năm 2021. Như vậy, Vinaconex ITC đã có lãi trở lại trong năm 2022 sau 5 năm lỗ liên tiếp.

Trong năm 2022, Vinaconex ITC đặt kế hoạch tổng doanh thu tăng 518% lên 506,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 83,97 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 7,11 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 5,41 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch và đạt 6,4% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của Vinaconex ITC ghi nhận dương 395,5 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 985,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 290,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 71,4 tỷ đồng.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của Vinaconex ITC tăng 5,7% so với đầu năm, lên 7.164,8 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 3.553 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 3,233,6 tỷ đồng, chiếm 45,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Cơ cấu phải thu dài hạn tính tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu phải thu dài hạn tính tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).

Trong năm, biến động chủ yếu tài sản dở dang dài hạn tăng 44,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.101,65 tỷ đồng lên 3.553 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn giảm 20,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 829,2 tỷ đồng về 3.233,6 tỷ đồng …

Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn tính tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).
Cơ cấu tài sản dở dang dài hạn tính tới 31/12/2022 (Nguồn: BCTC).

Trong cơ cấu tài sản dở dang dài hạn, chủ yếu 1.529,2 tỷ đồng chi phí sản xuất kinh doanh dở dang dài hạn dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà; 2.023,7 tỷ đồng chi phí xây dựng cơ bản dở dang dự án Khu đô thị Cái Giá, Cát Bà.

Vinaconex bắt đầu hợp nhất Vinaconex ITC từ năm 2022

Ngoài ra, tính tới cuối năm 2022, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Vinaconex ITC giảm 0,8% so với đầu năm, tương ứng giảm 18,7 tỷ đồng về 2.289,5 tỷ đồng và chiếm 32% tổng nguồn vốn.

Một điểm đáng lưu ý khác, tính tới cuối năm 2022, Vinaconex (mã VCG – sàn HoSE) đã sở hữu 51% vốn điều lệ tại Vinaconex ITC, tăng so với đầu năm chỉ sở hữu 23,47% vốn điều lệ và hợp nhất vào báo cáo Vinaconex bắt đầu từ năm 2022.

Vinaconex ITC đang đầu tư dự án Cát Bà Amatina, dự án nằm ở Đảo Cát Bà, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng với quy mô 172,38 ha và được khởi công giai đoạn cuối tháng 11/2020. Tổng vốn đầu tư dự kiến 10.941 tỷ đồng với mục tiêu trở thành dự án đô thị du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 27/1, cổ phiếu VCR tăng 300 đồng lên 23.500 đồng/cổ phiếu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư