Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 22 tháng 04 năm 2024,
Vĩnh Long đặt mục tiêu có 510 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2024
Trúc Giang - 21/02/2024 12:08
 
UBND tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2024 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Theo đó, UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương xác định cải thiện môi trường kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên; nỗ lực thực chất, quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, có trọng tâm để tháo gỡ khó khăn, khơi thông các điểm nghẽn góp phần giải quyết kịp thời các khó khăn và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh và phát triển các ý tưởng kinh doanh mới, sáng tạo.

Mục tiêu tỉnh đề ra là cải thiện thứ hạng Chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2024 thuộc nhóm tốt của cả nước; phấn đấu trong năm 2024 trên địa bàn tỉnh có 510 doanh nghiệp thành lập mới; đồng thời, giảm số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động.

Trung tâm thành phố Vĩnh Long. Ảnh: Công Danh

Cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính theo tinh thần kiến tạo, phát triển, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo quy định. Phấn đấu thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới và đăng ký thay đổi không quá 1 ngày (rút ngắn 2 ngày so với quy định). Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công; thực hiện tích hợp, cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến một phần, toàn trình của tỉnh trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Phấn đấu thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong năm 2024 đạt từ 80% hồ sơ trở lên. Đẩy mạnh thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh ứng dụng phương thức kinh doanh mới, thực hiện chuyển đổi số để phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiết giảm chi phí cho sản xuất kinh doanh; giảm chi phí đầu vào, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp và người dân.

Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 345 doanh nghiệp thành lập mới. Bên cạnh đó, tỉnh đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 8 dự án với tổng số vốn đăng ký tương đương 3.151 tỷ đồng và 15,81 triệu USD, 6 dự án đầu tư mở rộng với số vốn đăng ký tăng thêm 23,9 tỷ đồng và 31 triệu USD.

Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long: Phát triển kinh tế nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu
Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1759/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư