Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 07 năm 2024,
Viwaseen3 lên UPCoM từ 23/4
Chí Tín - 23/04/2020 08:37
 
Ngày 23/4/2020, hai triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Viwaseen3 chính thức được đưa vào giao dịch trên UPCoM với mã chứng khoán VW3.
Viwaseen3 hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước
Viwaseen3 hoạt động trong lĩnh vực cấp thoát nước

Công ty cổ phần Viwaseen3 tiền thân là Xí nghiệp Khoan khai thác nước ngầm, thành lập năm 1999, được chuyển đổi mô hình hoạt động sang mô hình công ty cổ phần năm 2006 với tên gọi Công ty cổ phần Khoan và Xây dựng – Viwaseen3, đến năm 2008 đổi tên thành Công ty cổ phần Viwaseen3.

Công ty mẹ của Công ty cổ phần Viwaseen3 là Tổng công ty Đầu tư nước và Môi trường Việt Nam – Công ty cổ phần, hiện đang nắm giữ 54,5% vốn điều lệ của công ty.

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty cổ phần Viwaseen3 là cấp thoát nước. Hoạt động kinh doanh chính của công ty bao gồm xây dựng, lắp đặt các công trình cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi, các công trình năng lượng, các công trình kỹ thuật hạ tầng khác.

 Trong thời gian tới, Công ty tập trung vào những hoạt động chính bao gồm: công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm mới, mở rộng các lĩnh vực xây lắp ngoài lĩnh vực truyền thống, hoàn thành dứt điểm các công trình cũ còn tồn tại, chú trọng các công trình có sử dụng nguồn vốn tự có, vốn vay thương mại,…

 Kết quả hoạt động kinh doanh 2 năm gần đây:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2018

Năm 2019

Tổng giá trị tài sản

278,8

184,4

Vốn chủ sở hữu

49,6

45,9

Doanh thu thuần

286,9

281

Lợi nhuận sau thuế

7,3

3,5

Giá trị sổ sách (đồng/CP)

24.778

22.953

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2019 CTCP Viwaseen3

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2020:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2020

Doanh thu thuần

168,2

Vốn điều lệ

20

Lợi nhuân sau thuế

3

Cổ tức (%)

6

Nguồn: CTCP Viwaseen3

Giao dịch bình quân phiên trên UPCoM tăng gấp rưỡi trong tháng 3
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 3/2020, trên thị trường UPCoM có thêm 5 doanh nghiệp đăng ký giao dịch cổ phiếu mới. Thị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư