Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 02:52:13
VPBank phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP ngay trong tháng 8
T.L - 07/08/2021 18:57
 
Ngân hàng TMCP VPBank (HoSE: VPB) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Phương án này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.
f
VPBank sẽ nâng vốn điều lệ lên hơn 45.000 tỷ đồng năm nay.

Theo thông báo, VPBank sẽ phát hành 15 triệu cổ phiếu ESOP từ nguồn cổ phiếu quỹ, tương ứng 0,611% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương ngân hàng sẽ huy động về 150 tỷ đồng. VPBank đang có gần 75,22 triệu cổ phiếu quỹ.

Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Cụ thể, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, sau 1 năm sẽ giải tỏa 30% số cổ phần, sau 2 năm sẽ giải tỏa tiếp 35% số cổ phần và sau 3 năm sẽ giải tỏa 35% số cổ phần còn lại. Các quyền lợi phát sinh từ số cổ phần được mua (nếu có) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.  

Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu/ngày phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động dự kiến trong tháng 8/2021.

Mục đích phát hành cổ phiếu ESOP nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ nhân viên; gắn liền lợi ích của cán bộ nhân viên với lợi ích Công ty, tạo động lực cho người lao động; khuyến khích cán bộ nhân viên, tăng động lực cho cán bộ nhân viên khi công tác chuyên môn tại Công ty; thu hút nhân tài và giữ chân những cán bộ nhân viên có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty.

Trước đó, ngày 28/7, HĐQT Ngân hàng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 với việc dự kiến phát hành là hơn 1.975 triệu cổ phiếu VPB, tương đương tỷ lệ phát hành dự kiến là 80%, trong đó tỷ lệ phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu là 62,15% còn tỷ lệ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu là 17,85%.Thời điểm thực hiện dự kiến vào quý III hoặc quý IV/2021.

Sau khi thực hiện hai phương án này, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ mức 25.299 tỷ đồng hiện nay lên 45.207 tỷ đồng. 

VPBank chính thức trình phương án chia cổ tức gây sốc 80%
Hôm nay (15/7), HĐQT Ngân hàng VPBank (HoSE:VPB) đã có tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua chia cổ tức 80%.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư