"Vua gốm sứ" Lý Ngọc Minh và đam mê của cuộc đời
Gốm sứ Việt có truyền thống lịch sử lâu đời, nhưng nói đến gốm sứ Việt đương đại, người ta nghĩ ngay đến Minh Long, thương hiệu của “Vua gốm sứ” Lý Ngọc Minh. Không dễ gặp được ông trong thời gian này, bởi ông đang muốn tập trung cho việc chuyển giao thế hệ…
Bình luận của bạn về bài viết...