Xác định gói thầu có thuộc phạm vi đấu thầu tập trung hay không?
Việc mua sắm tập trung hiện tại được quy định tại Mục 1 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Huỳnh Thị Mỹ Tho - tỉnh Vĩnh Long đặt câu hỏi như sau: Tôi đang công tác tại Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện. Chúng tôi có tham mưu cho UBND huyện phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa và trang thiết bị giáo dục trường học từ nguồn sự nghiệp giáo dục đầu năm UBND huyện đã giao.

Sau khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư lập hồ sơ thiết kế - dự toán, trong đó bao gồm chi phí thiết bị như: Bàn ghế học sinh, máy vi tính và được phê duyệt thiết kế dự toán đó.

Vậy, phần thiết bị như bàn ghế học sinh, máy vi tính chủ đầu tư có phải trình Sở Tài chính để đấu thầu mua sắm tập trung hay không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Việc mua sắm tập trung hiện tại được quy định tại Mục 1 Chương XII Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/2/2016 của Bộ Tài chính.

Đối với câu hỏi của bà Tho, đề nghị bà căn cứ danh mục mua sắm tập trung của tỉnh và liên hệ với Sở Tài chính để xác định việc mua sắm bàn ghế, máy tính tại đơn vị mình có thuộc phạm vi đấu thầu tập trung ở tỉnh hay không.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...