Xác định hình thức gói thầu là gói thầu hỗn hợp hay mua sắm hàng hóa
Theo quy định với gói thầu cung cấp phần mềm. Nếu phần mềm cần mua đã có sẵn trên thị trường, không yêu cầu thuê chuyên gia tư vấn để thiết kế thì được coi là hàng hóa.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Đại diện Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel đặt câu hỏi như sau: Công ty chúng tôi đang thực hiện đấu thầu gói thầu có nội dung công việc bao gồm cung cấp thiết bị, cung cấp phần mềm. Tổng giá trị gói thầu là 15 tỷ đồng, trong đó giá trị phần thiết bị chiếm 99,8% giá trị gói thầu, giá trị phần mềm chiếm 0,2%.

Xin hỏi, đây là gói thầu hỗn hợp hay gói thầu mua sắm hàng hóa thông thường?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Khoản 8, Khoản 25, Điều 4 Luật Đấu thầu quy định dịch vụ tư vấn là một hoặc một số hoạt động bao gồm:

- Lập, đánh giá báo cáo quy hoạch, tổng sơ đồ phát triển, kiến trúc;

- Khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo đánh giá tác động môi trường;

- Khảo sát, lập thiết kế, dự toán;

- Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

- Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất;

- Thẩm tra, thẩm định;

- Giám sát;

- Quản lý dự án;

- Thu xếp tài chính;

- Kiểm toán, đào tạo, chuyển giao công nghệ;

- Các dịch vụ tư vấn khác.

Hàng hoá gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, phụ tùng; hàng tiêu dùng; thuốc, vật tư y tế dùng cho các cơ sở y tế.

Theo đó, trường hợp phần mềm cần mua đã có sẵn trên thị trường, không yêu cầu thuê chuyên gia tư vấn để thiết kế thì được coi là hàng hóa, gói thầu mua thiết bị và phần mềm này là gói thầu hàng hóa.

Anh Ngọc

Bình luận của bạn về bài viết...