Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 15 tháng 07 năm 2024,
Xây dựng Hòa Bình hoán đổi thành công 730,8 tỷ đồng nợ vay thành cổ phiếu
Duy Bắc - 30/06/2024 08:08
 
Lên kế hoạch hoán đổi 740 tỷ đồng nợ vay thành cổ phiếu, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC - sàn HoSE) đã hoán đổi được 730,8 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 3.472 tỷ đồng.

Hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ vay thành 73,08 triệu cổ phiếu

Kết thúc đợt phát hành ngày 28/6, Xây dựng Hòa Bình đã phát hành thành công 73,08 triệu cổ phiếu để hoán đổi 730,8 tỷ đồng nợ vay, nâng số lượng cổ phiếu từ 274,1 triệu cổ phiếu lên 347,2 triệu cổ phiếu.

Trong đó, cổ phiếu hoán đổi nợ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành và số lượng chủ nợ được hoán đổi là 99 chủ nợ.

Ngoài ra, trong danh sách chủ nợ hoán đổi thành cổ phiếu, đáng chú ý là CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC – sàn HoSE) đã hoán đổi 104,79 tỷ đồng thành 10,48 triệu cổ phiếu; CTCP Máy xây dựng Matec đã hoán đổi 88,73 tỷ đồng thành 8,87 triệu cổ phiếu; CTCP Đầu tư Phát triển Daiwa đã hoán đổi 36 tỷ đồng (tổng nợ 90,6 tỷ đồng) thành 3,6 triệu cổ phiếu; CTCP Cửa Sunspace đã hoán đổi 40 tỷ đồng (tổng nợ là 64,9 tỷ đồng) thành 4 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và KD XD Tiến Thành đã hoán đổi 27,46 tỷ đồng thành hơn 2,7 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH DV TM và XNK Phương Linh đã hoán đổi 24 tỷ đồng nợ (tổng nợ 46,35 tỷ đồng) thành 2,4 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Sungshin Vina đã hoán đổi 22,16 tỷ đồng thành hơn 2,2 triệu cổ phiếu; CTCP Lecmax Sài Gòn hoán đổi 16,5 tỷ đồng (tổng nợ là 21,56 tỷ đồng) thành 1,65 triệu cổ phiếu; Công ty TNHH Cơ khí Đại Thành Đạt đã hoán đổi 11,87 tỷ đồng (tổng nợ 14,5 tỷ đồng) thành gần 1,19 triệu cổ phiếu; CTCP Fountech hoán đổi 11,75 tỷ đồng thành gần 1,18 triệu cổ phiếu…

Được biết, trước đó, tại Đại hội ngày 25/4, Xây dựng Hòa Bình đã thông qua kế hoạch phát hành 74 triệu cổ phiếu để hoán đổi 740 tỷ đồng nợ vay.

Lỗ luỹ kế 3.182,46 tỷ đồng

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 1.650,9 tỷ đồng, tăng 38,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 57,75 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 443,8 tỷ đồng. Trong đó, Công ty không còn kinh doanh dưới giá vốn, biên lợi nhuận gộp chuyển từ âm 17%, lên dương 1,3%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Xây dựng Hòa Bình ghi nhận dương 21,34 so với cùng kỳ âm 202,6 tỷ đồng, tức tăng thêm 223,94 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu tài chính tăng 44,48 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 111,2 tỷ đồng, lên 113,7 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 27,3%, tương ứng giảm 37,5 tỷ đồng, về 99,8 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 14%, tương ứng giảm 1,08 tỷ đồng, về 6,63 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ghi nhận âm 21,11 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 99,69 tỷ đồng, tức giảm 120,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp – chi phí tài chính – chi phí bán hàng – chi phí quản lý doanh nghiệp), trong quý I/2024, Xây dựng Hòa Bình ghi nhận lỗ 63,98 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 447,3 tỷ đồng.

Như vậy, Xây dựng Hòa Bình thoát lỗ trong quý đầu năm 2024 nhờ doanh thu tài chính tăng đột biến.

Xây dựng Hòa Bình thuyết minh thêm doanh thu tài chính tăng nhờ lãi bán các khoản đầu tư ghi nhận 109 tỷ đồng so với cùng kỳ không ghi nhận.

Được biết, trong năm 2024, Xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch tổng doanh thu 10.800 tỷ đồng, tăng 43,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến lãi 433 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 1.110,7 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc quý đầu năm 2024 với lãi 57,75 tỷ đồng, Xây dựng Hòa Bình chỉ hoàn thành 13,3% so với kế hoạch năm.

Mặc dù lãi trở lại sau hai năm thua lỗ nhưng tại thời điểm 31/3/2023, Xây dựng Hòa Bình vẫn còn lỗ luỹ kế 3.182,46 tỷ đồng, bằng 116,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu chỉ 2.741,33 tỷ đồng).

Tính tới cuối quý I/2024, tổng tài sản của Xây dựng Hòa Bình giảm 2,3% so với đầu năm, tương ứng giảm 357,7 tỷ đồng, về 14.892,2 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới 10.239,5 tỷ đồng, chiếm 68,8% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 1.653,1 tỷ đồng, chiếm 11,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Trong đó, Xây dựng Hòa Bình thuyết minh phải thu ngắn hạn là 10.239,5 tỷ đồng, Công ty đã dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 2.387,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, về phần nguồn vốn, tại thời điểm cuối quý I/2024, tổng nợ vay lên tới 4.490 tỷ đồng, bằng hơn 30 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 3.731,6 tỷ đồng và nợ vay dài hạn là 758,4 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình thay Kế toán trưởng sau 13 tháng bổ nhiệm
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC - sàn HoSE) công bố biến động hàng loạt vị trí quan trọng từ Kế toán trưởng, người phụ trách quản trị...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư