Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 21 tháng 05 năm 2024,
Xây trụ sở quỹ tín dụng 100% vốn tư nhân có phải tuân theo Luật Đấu thầu
Anh Ngọc - 15/07/2017 08:17
 
Trường hợp dự án, gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật này.
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet
Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Độc giả Trần Thanh Lan - Tỉnh Gia Lai đặt câu hỏi như sau: Tôi xin hỏi, chủ đầu tư là quỹ tín dụng 100% vốn tư nhân, thì xây lắp trụ sở của quỹ tín dụng nhân dân trị giá 1,5 tỷ đồng có bắt buộc theo Luật Đấu thầu số 43/2014/QH13 ngày 26/11/2013 không?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Điểm a, b và c, Khoản 1, Điều 1 Luật Đấu thầu quy định, dự án đầu tư phát triển sử dụng vốn Nhà nước của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; dự án đầu tư phát triển của doanh nghiệp Nhà nước; dự án đầu tư phát triển không thuộc quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.

Theo đó, trường hợp dự án, gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu thì việc lựa chọn nhà thầu phải tuân thủ theo quy định của Luật này.

Xác định dự án có thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu hay không
Dự án đầu tư phát triển có sử dụng vốn Nhà nước, vốn của doanh nghiệp Nhà nước từ 30% trở lên hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư