Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 06 tháng 12 năm 2023, 09:10:02
Yeah1 đặt kế hoạch lãi 30 tỷ đồng trong năm 2023
Duy Bắc - 13/05/2023 09:34
 
Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (mã YEG - sàn HoSE) đặt kế hoạch doanh thu 425 tỷ đồng, lợi nhuận 30 tỷ đồng trong năm 2023 và không trả cổ tức năm 2022.

Yeah1 vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến ngày 2/6 tại TP. HCM.

Trong năm 2023, Yeah1 đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 425 tỷ đồng, tăng 35,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng, tăng 20,53% so với cùng kỳ năm trước.

Yeah1 đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023
Yeah1 đặt kế hoạch kinh doanh năm 2023

Yeah1 cho biết trong năm 2023 bên cạnh việc tiếp tục tập trung và nỗ lực hoàn tất việc tái cơ cấu các mảng kinh doanh chính thống qua các đơn vị thành viên, nhằm tạo nền tảng sản xuất kinh doanh cốt lõi một cách vững chắc, Yeah1 sẽ phát triển thêm vào mảng truyền hình, sản xuất các chương trình chất lượng cao, đẩy mạnh kênh thương mại phát triển các mạng đa kênh, và ứng dụng cung cấp nội dung trên các thiết bị thông minh để tiếp cận thêm người dùng cũng như xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Đối với lĩnh vực mảng truyền hình, Công ty dự kiến tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu của kênh truyền hình đang sở hữu cùng với việc nâng cao chất lượng hình ảnh, nội dung thông qua nhiều hình thức như tự sản xuất và phát sóng, mua bản quyền các chương trình và nội dung hay, đa dạng hoá các chương trình truyền hình/phim để phù hợp với đại đa số người xem truyền hình ở nhiều độ tuổi, khu vực và các đặc tính khác.

Đối với mảng livestreams và social commerce, thực hiện việc đa dạng các MCN trực thuộc nhằm tạo được nền tảng vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh, duy trì chính sách cạnh nhằm phát triển đội ngũ các KOLs/KOCs để tối ưu hoá các hoạt động livestreams…

Đối với mảng sản xuất và xuất bản nội dung trên các nền tảng xã hội, Công ty xem đây là lĩnh vực hoạt động kinh doanh cốt lõi và xuyên suốt của Tập đoàn từ khi thành lập đến nay…

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, năm 2022, Công ty dự kiến không trả cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận được giữ lại.

Về nhân sự, công ty nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Trần Hoài Nam từ ngày 23/12/2022. Qua đó, Công ty trình cổ đông kế hoạch miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Trần Hoài Nam. Đồng thời, Công ty cũng trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT của bà Lê Thị Quỳnh, bà Quỳnh đã có đơn từ nhiệm từ ngày 8/5.

Ngược lại, Công ty dự kiến bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT và 1 thành viên Ban kiểm soát. Tuy nhiên, Công ty chưa công bố danh tính ứng cử viên mới.

Chào bán 45 triệu cổ phiếu riêng lẻ để huy động 450 tỷ đồng

Yeah1 thông qua việc chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu YEG với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 450 tỷ đồng, cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt mua gồm 15 nhà đầu tư. Trong đó, đáng chú ý, ông Đào Phúc Trí, Tổng giám đốc dự kiến mua 3,5 triệu cổ phiếu YEG để nâng sở hữu lên 5,04% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn sau đợt chào bán; Chủ tịch Lê Phương Thảo dự kiến mua 4,2 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 5,51% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn.

Danh sách 15 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Yeah1 (Nguồn: Yeah1)
Danh sách 15 nhà đầu tư tham gia đợt chào bán riêng lẻ của Yeah1 (Nguồn: Yeah1)

Còn lại 13 nhà đầu tư sẽ mua vào và nâng sở hữu dưới 5% vốn điều lệ, không trở thành cổ đông lớn của công ty.

Được biết, nếu phát hành thành công, 15 nhà đầu tư cá nhân nói trên sẽ sở hữu 59,71% vốn điều lệ tại Yeah1, chiếm hơn nửa Công ty sau đợt chào bán cổ phần riêng lẻ sắp tới.

Ngoài ra, theo kế hoạch, đợt chào bán dự kiến thực hiện trong năm 2023 và số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 137 tỷ đồng thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay đối với Công ty TNHH 1Production; 23 tỷ đồng thanh toán tiền góp vốn và/hoặc thanh toán nợ vay Công ty TNHH Yeah1 Up; và 290 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

Được biết, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Yeah1 thông qua chào bán riêng lẻ tối đa 78.642.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu để huy động 786,42 tỷ đồng từ 4 nhà đầu tư.

Tổng số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 469 tỷ đồng mua cổ phần CTCP Yeah1 eDigital, Công ty TNHH Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, CTCP Finbase, CTCP Dịch vụ Tư vấn Giải pháp Đổi mới ICC VN và CTCP Saaspiens Việt Nam; 197,8 tỷ đồng đầu tư hạ tầng công nghệ; 23,1 tỷ đồng góp vốn vào Công ty TNHH Yeah1 Network Việt Nam để bổ sung vốn lưu động; 60,1 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Thương mại Giga1 để bổ sung vốn lưu động; và còn lại 36,4 tỷ đồng trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn, nợ nhà cung cấp và vốn lưu động khác.

Tuy nhiên, ngày 21/12/2022, Yeah1 vừa thông qua không triển khai thực hiện tờ trình về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Và  tới tháng 3/2023, Yeah1 đã thực hiện xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ mới.

Ở một diễn biến đáng chú ý, ngày 4/5, Yeah1 vừa chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội dự kiến tổ chức ngày 2/6.

Lợi nhuận quý I/2023 tăng trưởng mạnh

Về hoạt động kinh doanh, trong quý I/2023, Yeah1 ghi nhận doanh thu đạt 60,63 tỷ đồng, giảm 10,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 4,01 tỷ đồng, tăng 377,3% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 17,6% lên 46,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 137,3% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 16,27 tỷ đồng, lên 28,12 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 22,33 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 5,26 tỷ đồng, lên 5,6 tỷ đồng (cùng kỳ 0,24 tỷ đồng); chi phí tài chính giảm 16,1%, tương ứng giảm 0,75 tỷ đồng, về 3,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 18,3%, tương ứng tăng thêm 4,14 tỷ đồng, lên 26,8 tỷ đồng; lợi nhuận khác ghi nhận lỗ 0,36 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 16,06 tỷ đồng, giảm 16,42 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về dòng tiền, trong quý I/2023, dòng tiền kinh doanh chính của Yeah1 tiếp tục âm thêm 58,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 158,8 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 197,9 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 240,2 tỷ đồng, chủ yếu tăng nợ vay.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Yeah1 tăng 17,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 220,6 tỷ đồng, lên 1.461,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 475 tỷ đồng, chiếm 32,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 423,1 tỷ đồng, chiếm 28,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 373,4 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ngoài ra, tính tới cuối quý I/2023, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 252,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 240,3 tỷ đồng, lên 335,6 tỷ đồng và chiếm 23% tổng nguồn vốn.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/5, cổ phiếu YEG giảm 450 đồng về 10.900 đồng/cổ phiếu.

Yeah1 chào bán riêng lẻ 45 triệu cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng 3 năm
Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của Yeah1 sẽ gấp gần 2,5 lần, từ gần 313 tỷ đồng lên hơn 760 tỷ đồng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư