Đặt mua báo in| Ngày 25 tháng 01 năm 2022, 05:56:02
Yeah1 tiếp tục lên kế hoạch bán vốn tại công ty con
Hồng Phúc - 09/12/2021 16:13
 
Tập đoàn Yeah1 (Yeah1, HoSE: YEG) vừa công bố nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển một phần hoặc toàn bộ cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Yeah1 Edigital.

Theo đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (Yeah1) dự tính hạ tỷ lệ sở hữu của Yeah1 tại Edigital từ không thấp hơn 51% (theo Nghị quyết 2804/2021 ngày 28/4/2021) xuống thấp hơn 51% sau khi giao dịch chuyển nhượng phần vốn hoàn tất. 

10/12/2021 sẽ là ngày Yeah1 gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông và thời hạn nhận phiếu phản hồi trước 17 giờ ngày 21/12/2021. 

Yeah1 Edigital là công ty con trực tiếp của Yeah1, hoạt động trong mảng quảng cáo/sản xuất chương trình.

Tính đến cuối tháng 9/2021, Yeah1 đang nắm 81,2% vốn Yeah1 Edigital; con số này đã giảm 15,46% vốn so với thời điểm cuối năm 2020.

.
Các công ty con trực tiếp/gián tiếp và công ty liên kết của Yeah1 tính đến cuối tháng 9/2021.

Trong nửa đầu năm nay, Yeah1 đã liên tục chuyển nhượng toàn bộ phần góp tại hàng loạt công ty con.

Như vào ngày 16/4/2021, Tập đoàn này hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty cổ phần Truyền thông On+ với tổng giá trị chuyển nhượng là 5,1 tỷ đồng. 

Đến ngày 30/6/2021, Yeah1 hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Yeah1 Network Pte. Ltd. với tổng giá trị chuyển nhượng là 10.000 USD và ghi nhận khoản lãi gần 12,8 tỷ đồng vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ.

Cũng theo việc chuyển nhượng này, 4 công ty có phần vốn góp của Công ty Yeah1 Network Pte. Ltd. không còn là các công ty con gián tiếp hoặc các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác của Yeah1 gồm công ty ScaleLab Pte. Ltd.; công ty Thoughtful Network Pte. Ltd.; công ty Yeah1 Network Hong Kong Limited; - Công ty Springme Pte. Ltd.; và công ty Something Big Pte. Ltd. 

.
Thị giá cổ phiếu YEG giảm mạnh từ đầu năm đến nay, từ vùng 46.800 đồng xuống 16.650 đồng tính đến phiên ngày 9/12/2021. 

Về kết quả kinh doanh, luỹ kế 9 tháng đầu năm nay, Yeah1 ghi nhận doanh thu thuần 877,7 tỷ đồng (tăng 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái) và lợi nhuận sau thuế âm 253,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 15,7 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 9/2021, tổng tài sản của Tập đoàn này ở mức 1.255 tỷ đồng, giảm 9,6% so với hồi cuối năm ngoái. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 9%, còn gần 886 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu đến cuối kỳ giảm 27,5% so với đầu năm nay, chỉ còn 638,8 tỷ đồng. Yeah1 ghi nhận lỗ luỹ kế đến cuối kỳ ở mức 246 tỷ đồng.

Ái nữ nhà Tân Hiệp Phát không còn là cổ đông lớn tại Yeah1
Sau khi bán gần 1,6 triệu cổ phiếu YEG vào ngày 11/11, bà Trần Uyên Phương không còn là cổ đông lớn tại Công ty cổ phần Tập đoàn Yeah1 (HoSE: YEG) khi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư