Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 02 năm 2023, 07:18:50
Yêu cầu ngân hàng thương mại lập ngay đường dây nóng về gói hỗ trợ lãi suất 2%
T.L - 08/09/2022 10:29
 
Các ngân hàng thương mại phải thành lập ngay đường dây nóng tiếp nhận các phản ánh chính sách. Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý nghiêm các trường hợp từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng đủ điều kiện.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Văn bản số 6221/NHNN-TD về đẩy mạnh triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.  

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại rà soát danh sách các khách hàng hiện hữu thuộc đối tượng, ngành, lĩnh vực được hỗ trợ lãi suất, có khoản vay ký kết thỏa thuận cho vay và giải ngân từ ngày 01/01/2022 và có phát sinh thời điểm trả nợ từ ngày 20/5/2022 để nắm bắt nhu cầu được hỗ trợ; thông báo, hướng dẫn khách hàng về hồ sơ, thủ tục được hỗ trợ lãi suất theo quy định.

Các ngân hàng cũng phải rà soát lại các quy định, hướng dẫn nội bộ để đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN; không ban hành thêm điều kiện, thủ tục khác với quy định tại Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Ngân hàng Nhà nước để hạn chế đối tượng được hỗ trợ lãi suất; không để xảy ra trường hợp khách hàng đúng đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện mà không được hỗ trợ lãi suất.

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại quán triệt, động viên tới từng chi nhánh, phòng giao dịch trong hệ thống về việc xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời triển khai thực hiện với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ lãi suất (qua các kênh báo đài, chính quyền địa phương, hiệp hội ngành nghề...), giúp cho các khách hàng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hiểu rõ, đầy đủ về chính sách và sớm nắm bắt thông tin, cách thức để tiếp cận chính sách hỗ trợ lãi suất tại ngân hàng thương mại.

Đặc biệt, các ngân hàng thương mại phải thành lập thành lập đường dây nóng (số điện thoại, email) tại Hội sở chính ngân hàng thương mại để nắm bắt phản ánh từ khách hàng và kịp thời xử lý, không để khách hàng phản ánh tới các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí về việc không tiếp cận được chính sách từ ngân hàng thương mại.

Chủ động, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc trong hệ thống và kịp thời phản ánh với Ngân hàng Nhà nước, các Bộ, ngành về các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền; đề xuất, kiến nghị trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 16/8/2022 về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. 

Đối với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu phải theo dõi kết quả thực hiện hỗ trợ lãi suất của chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn; phối hợp tổ chức các Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp chuyên đề về chính sách hỗ trợ lãi suất. Đồng thời, thành lập và công bố ngay đường dây nóng (số điện thoại, email) tại Chi nhánh để tiếp nhận các phản ánh chính sách và xử lý nghiêm các trường hợp trốn tránh, từ chối hỗ trợ lãi suất đối với khách hàng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ lãi suất...  

Giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%: Cả ngân hàng lẫn khách hàng đều than vướng
Tuần này, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tiếp tục họp đốc thúc triển khai gói tín dụng 40.000 tỷ đồng hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư