8 tháng, doanh thu của PVN đạt gần 320.000 tỷ đồng
8 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã đạt doanh thu xấp xỉ 320.000 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 60.200 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng.
Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.
Các chỉ tiêu tài chính của Tập đoàn trong 8 tháng 2017 đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh 8 tháng đầu năm 2017, với kết quả kinh doanh khả quan.

8 tháng qua, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 17,12 triệu tấn, vượt 0,1% so với kế hoạch 8 tháng và bằng 66,3% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu đạt 10,49 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 6,63 tỷ m3.

Sản xuất điện 8 tháng đầu năm đạt 14,29 tỷ kWh. Các chỉ tiêu sản xuất khác Tập đoàn cũng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Cụ thể, sản xuất đạm đạt 1,18 triệu tấn, vượt 10,3% kế hoạch 8 tháng; sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn đạt 3,82 triệu tấn, vượt 19,8% kế hoạch 8 tháng.

Các chỉ tiêu tài chính của PVN như tổng doanh thu, nộp ngân sách nhà nước đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra và cao hơn so với cùng kỳ năm 2016.

Cụ thể, tổng doanh thu toàn PVN 8 tháng đạt 319.600 tỷ đồng. Trong 8 tháng đầu năm, PVN đã nộp ngân sách Nhà nước đạt 60.200 tỷ đồng, vượt 19% so với kế hoạch 8 tháng.

Cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, PVN hiện đang tập trung kiểm soát tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí và các dự án trọng điểm của Tập đoàn.

Công tác triển khai thực hiện sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp trực thuộc giai đoạn 2017-2020 theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 11/8/2017 cũng được PVN triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo báo cáo, trong tháng 8/2017 và dịp nghỉ lễ 2/9 tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều tổ chức trực an toàn và bố trí ca/kíp sản xuất, giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh bình thường, Nhà máy Đạm Cà Mau đã hoàn thành công tác bảo dưỡng (bắt đầu từ 15/8/2017) và đưa vào hoạt động từ ngày 30/8/2017 (sớm hơn so với kế hoạch 01 ngày).

Trong những tháng còn lại của năm 2017, Tập đoàn tập trung vào các nhiệm vụ chính trong đó có việc xử lý 5 dự án yếu kém theo đúng chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo, của Bộ Công thương.

Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo khai thác dầu thô trong nước năm 2017 theo kế hoạch Chính phủ. Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/công trình dầu khí; duy trì hoạt động ở công suất cao để đẩy mạnh tiêu thụ khí và giảm giá thành sản phẩm.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...