4 hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển dự án thu phí đường bộ tự động giai đoạn 2, điểm tên toàn "ông lớn" 4 hồ sơ vượt qua vòng sơ tuyển dự án thu phí đường bộ tự động giai đoạn 2, điểm tên toàn "ông lớn"
Anh Ngọc | 22/06/2018 11:05
Theo kết quả đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) phê duyệt, có 4/7 nhà đầu tư trúng sơ tuyển dự án thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ tự động không dừng giai đoạn 2.
1 2 3 4 5