Thứ trưởng Bộ Giao thông: Sẽ đấu thầu dự án BOT giao thông Thứ trưởng Bộ Giao thông: Sẽ đấu thầu dự án BOT giao thông
Mạnh Bôn | 28/06/2017 07:57
Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) cho biết, với dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng - khai thác - chuyển giao (BOT), Bộ sẽ giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập dự án, xác định tổng mức đầu tư, sau đó tổ chức đấu thầu, chứ không cho chủ đầu tư lập dự án như hiện nay.
1 2 3 4 5