Đấu thầu Dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Ai là người thắng cuộc? Đấu thầu Dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ: Ai là người thắng cuộc?
Anh Minh | 24/04/2018 07:41
Việc tuyển chọn nhà đầu tư cho Dự án Đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT có tổng mức đầu tư 5.370 tỷ đồng sẽ kéo dài khoảng 1 năm.
1 2 3 4 5