Kết luận tố cáo gói thầu máy phát điện Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang: Đề nghị chủ đầu tư hủy thầu Kết luận tố cáo gói thầu máy phát điện Bệnh viện Sản Nhi Kiên Giang: Đề nghị chủ đầu tư hủy thầu
Ngọc Tuấn | 21/11/2017 08:17
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đề nghị hủy kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp máy phát điện dự phòng cho Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Kiên Giang.
1 2 3 4 5