Nhà thầu được xét trúng thầu khi đáp ứng đủ 6 điều kiện Nhà thầu được xét trúng thầu khi đáp ứng đủ 6 điều kiện
Anh Ngọc | 18/02/2017 10:12
Điều 43 Luật Đấu thầu quy định nhà thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp được xem xét, đề nghị trúng thầu khi đáp ứng đủ 6 điều kiện.
1 2 3 4 5