Hà Nội thành lập thêm 2 cụm công nghiệp tại Thường Tín và Gia Lâm
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 3644 và 3645 thành lập Cụm công nghiệp Duyên Thái (huyện Thường Tín) và Cụm công nghiệp Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm).

Theo đó, Cụm công nghiệp Duyên Thái có quy mô 18,3ha. Việc thành lập nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Thường Tín; Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trong cụm công nghiệp. Đồng thời, tạo mặt bằng sản xuất di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại khu dân cư vào sản xuất tập trung; thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Cụm công nghiệp Duyên Thái có chức năng phát triển công nghiệp các ngành dây cáp điện, bao bì, sản xuất thép không rỉ, sản xuất các sản phẩm cơ khí….

Đồng thời, đối với việc thành lập Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, đây là dự án do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng 18 làm Chủ đầu tư, địa điểm xây dựng tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, quy mô 63,6ha.

Việc thành lập Cụm công nghiệp nhằm cụ thể hóa công tác phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Gia Lâm; Tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý và đầu tư xây dựng các công trình trên phạm vi đất quy hoạch; Tạo mặt bằng sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp vào đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm cho người lao động địa phương.

Cụm công nghiệp được xây dựng nhằm phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng: thủ công mỹ nghệ, trang thiết bị trường học, hàng dệt may, giày, hóa mỹ phẩm…; cơ khí, kim khí, điện, điện tử; công nghiệp chế biến; vật liệu xây dựng áp dụng công nghệ sản xuất gạch.

UBND Thành phố giao công ty cổ phần giao thông Hồng Hà có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý Cụm công nghiệp Duyên Thái, giao Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng 18 có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý cụm công nghiệp Ninh Hiệp.

Thành phố giao UBND huyện Thường Tín có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Duyên Thái theo quy định hiện hành của Nhà nước; điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất (từ đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất khu công nghiệp thành đất cụm công nghiệp), báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

UBND huyện Gia Lâm có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp Ninh Hiệp theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý cụm công nghiệp.

Sở Công thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Thu Trang

Bình luận của bạn về bài viết...