Hơn 101.000 doanh nghiệp được "khai sinh" tính từ đầu năm
Trong 11 tháng năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 126.243 doanh nghiệp, trong đó: có 101.683 doanh nghiệp thành lập mới và 24.560 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.
Đã có thêm hơn 101.000 doanh nghiệp được thành lập, gia nhập thị trường tính từ đầu năm đến nay
Đã có thêm hơn 101.000 doanh nghiệp được thành lập, gia nhập thị trường tính từ đầu năm đến nay

Riêng trong tháng 11 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.918 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 87.062 tỷ đồng, giảm 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 6,8% về số vốn đăng ký so với tháng 10/2016. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 8,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với tháng trước.

Trong tháng 11, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trên cả nước là 2.074 doanh nghiệp, tăng 4,9% so với tháng trước; Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 95.900 lao động, giảm 27,7% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 11 của cả nước là 1.173 doanh nghiệp, tăng 26,1% so với tháng trước; Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 1.651 doanh nghiệp, tăng 3,4% và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể là 5.187 doanh nghiệp, tăng 8,5% so với tháng 10/2016.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), điều này cho thấy, cùng với xu hướng biến động tăng, giảm về số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường, số lượng doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động trong thời gian qua cũng có sự thay đổi rõ rệt cho thấy thị trường đang diễn ra sự thanh lọc mạnh mẽ.    

Tính chung 11 tháng năm 2016, cả nước có thêm 101.683 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 797.686 tỷ đồng, tăng 17,1% về số doanh nghiệp và tăng 48,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015 (So sánh 2015/2014: doanh nghiệp tăng 28,1%; vốn tăng 37,6%). Cụ thể, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 2.261.619 tỷ đồng, bao gồm tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 797.686 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 1.463.933 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng năm 2016 đạt 7,8 tỷ đồng, tăng 26,5% và số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 1.157.200 lao động, giảm 12,2% so với so với cùng kỳ năm 2015.

"Nhìn chung, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 11 tháng qua đã có sự cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ năm 2015, có thể thấy bên cạnh nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thì các Bộ, ngành cũng như Chính Phủ đã đưa ra những giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.", Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đánh giá.

Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn trong 11 tháng năm 2016 là 18.901 doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sau khi kết thúc thời hạn tạm ngừng sẽ quay trở lại tình trạng hoạt động kinh doanh. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể trong 11 tháng năm 2016 là 35.145 doanh nghiệp và số doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể trong 11 tháng năm nay là 10.468 doanh nghiệp. 

Hải Đăng

Bình luận của bạn về bài viết...