Liên minh HTX Việt Nam đề xuất xây dựng thí điểm Khu nông nghiệp công nghệ cao
Liên minh HTX Việt Nam đang đề nghị Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và các địa phương xây dựng thí điểm 1-2 khu nông nghiệp công nghệ cao để làm đầu kéo thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX cả nước.
Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam
Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam

Sáng nay (12/7), Liên minh HTX Việt Nam họp báo giới thiệu về Đại hội Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020, diễn ra tại Hà Nội từ 17/7 đến 19/7.

Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết, với tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển bền vững”, Đại hội của Liên minh HTX lần này sẽ tổng kết, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong nhiệm kỳ IV (2010-2015); đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và đề ra các giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ V (2016-2020).

Trong nhiệm kỳ tới, Liên minh HTX định hướng phát triển HTX kiểu mới, ưu phát triển HTX sản xuất vật chất và HTX bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho thành viên, HTX dịch vụ công. Phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã gắn liên kết với các thành phần kinh tế khác; với xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và tái cơ cấu nền nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, tăng nhanh hàm lượng giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.

Về số lượng cụ thể, phấn đấu đến cuối năm 2020, 100% xã có HTX và khoảng 38.000 – 45.000 HTX, có 100 - 150 Liên hiệp HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm phát triển bền vững. Xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa lớn có sức lan toả (xây dựng mô hình HTX kiểu mới quy mô cấp tỉnh, mỗi năm có thêm 5 - 7 HTX, cấp huyện có thêm 3-4 HTX, cấp xã 1- 3 HTX).

Ngoài ra, phấn đấu đến năm 2020, số tổ hợp tác có khoảng 250.000 THT, trong đó 5% THT phát triển thành HTX. Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX có trình độ đại học đạt 40% và trình độ trung cấp đạt 50%- 55%. Thu nhập bình quân của các thành viên, người lao động trong các HTX tăng gấp đôi so với năm 2015.

Bên cạnh đó, Liên minh HTX cùng đặt ra mục tiêu, đến hết năm 2017, 100% tỉnh, thành phố có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với vốn điều lệ trên 20 tỷ đến 100 tỷ đồng; tăng thêm trên 300 Quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Võ Kim Cự cho hay, thời gian tới, Liên minh HTX Việt Nam cũng sẽ giao các nhiệm vụ nặng nề hơn với Liên minh HTX các địa phương, đảm bảo trở thành chỗ dựa vững chắc của các HTX, nhất là về công tác thị trường. Cụ thể, Liên minh HTX các cấp phải xây dựng và phát triển các trung tâm thương mại và hệ thống phân phối sản phẩm cho các tổ hợp tác, HTX, liên hiệp HTX, đến nawm  phải đáp ứng 70% nhu cầu xúc tiến thương mại của các HTX...

Được biết, hiện Liên minh HTX Việt Nam đang đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá để phát triển mô hình HTX thời gian tới có việc triển khai hàng loạt đề án như: Đề án “Xây dựng mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị sản phẩm, hàng hóa chủ lực, có quy mô lớn và sức lan tỏa, Đề án: “Xây dựng, phát triển kinh tế Liên minh HTX gắn với nhiệm vụ hỗ trợ, phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là hợp tác xã”, Đề án: “Nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HTX, Liên hiệp HTX để kịp thời ứng phó khi Việt Nam hội nhập sâu kinh tế thế giới”, Đề án phát triển kinh tế vi mô, THT, HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững...

Bên cạnh đó, Liên minh HTX cũng đề nghị Chính phủ đồng ý về nguyên tắc cho phép Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan và các địa phương xây dựng thí điểm 1-2 khu nông nghiệp công nghệ cao (xã hội hóa đầu tư, ngân sách nhà nước các cấp và doanh nghiệp, HTX) để làm đầu kéo thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm cho các HTX cả nước. Đồng thời tại đây sẽ hình thành tổ hợp nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ thương mại theo đúng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Liên Thùy

Bình luận của bạn về bài viết...