Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng tỉnh Cà Mau (2016-2020)
Để đạt được mục tiêu là tỉnh khá của vùng ĐBSCL đến 2020, Cà Mau sẽ tập trung mọi nỗ lực phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2020.

Mục tiêu được đặt ra là tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,5%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,5%; dịch vụ tăng 10%; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, bền vững.

Đến năm 2020, diện tích nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh đạt khoảng 20 ngàn ha, diện tích nuôi tôm quảng canh cải tiến đạt từ 120 ngàn ha trở lên; tổng sản lượng thủy sản 5 năm đạt 2,8 triệu tấn (bình quân tăng 3,9%/năm).

Thu nhập bình quân đầu người trên 3.200 USD; tổng thu ngân sách 29.000 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu trên 7 tỷ USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 1,5%.

Tập trung nguồn lực để triển khai và thu hút đầu tư mạnh mẽ vào các dự án trọng điểm như Khu kinh tế Năm Căn, Cảng nước sâu Hòn Khoai, Khu du lịch Mũi Cà Mau, Nhà máy Điện gió Khai Long… và nhiều công trình quan trọng khác sẽ là động lực giúp cho tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nữa...

.
ĐT

Bình luận của bạn về bài viết...