Quảng Nam: Huyện Phước Sơn đấu giá khai thác khoáng sản
Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phước Sơn thông báo tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản là đá làm vật liệu xây dựng.
Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) có nhiều tài nguyên đá xây dựng (ảnh nguồn Internet)
Huyện Phước Sơn (Quảng Nam) có nhiều tài nguyên đá xây dựng (ảnh nguồn Internet)

Theo đó, địa điểm tổ chức khai thác là Khối 6, thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Diện tích khai thác 1,18 ha.

Đối tượng được tham gia đấu giá là các tổ chức, cá nhân có chức năng (có đăng ký kinh doanh ngành nghề thăm dò khoáng sản, khai thác khoáng sản phù hợp với loại khoáng sản đưa ra đấu giá); có năng lực, kinh nghiệm khai thác khoáng sản. Hội đồng đấu giá cũng lưu ý, các tổ chức, cá nhân khi đến nhận hồ sơ tham gia đấu giá phải có giấy giới thiệu và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của đơn vị (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã).

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc trước số tiền 40 triệu đồng. Vì khu vực này chưa thăm dò khoáng sản, nên giá khởi điểm phiên đấu giá được xác định bằng mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (R) quy định tại Phụ lục I Nghị định số 203/2013/NĐ-CP, R = 4%.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 6/4/2017. Phiên đấu giá sẽ được tổ chức tại Hội trường UBND huyện Phước Sơn Số 48 - Đường Hồ Chí Minh - thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn. Thời gian dự kiến tổ chức phiên đấu giá: Từ ngày 14/4/2017 đến ngày 24/4/2017. Thời gian cụ thể, Hội đồng đấu giá sẽ có thông báo sau khi xét chọn hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

Duy Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...