Thượng tướng Tô Lâm: Cần rà soát, điều chỉnh chính sách để thu hút đầu tư vào Tây Nguyên
Ngày 17/7, tại thành phố Pleiku (Kon Tum), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên dự và chỉ đạo hội nghị.

Sáu tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng bình quân của của 5 tỉnh Tây Nguyên đạt 7,83%, giá trị tổng sản phẩm đạt gần 62.000 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư của các tỉnh trong khu vực có chuyển biến rất tích cực.

Các tỉnh đã trao giấy chứng nhận đầu tư, biên bản ghi nhớ cho 25 dự án của 24 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước với tổng số vốn gần 86.000 tỷ đồng (khoảng 4 tỷ USD). Cùng với phát triển kinh tế, 5 tỉnh chú trọng tới công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là chương trình 135, định canh, định cư.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên biểu dương kết quả, thành tích của Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên, sự nỗ lực của 5 tỉnh trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tô Lâm cũng cho rằng, kinh tế, xã hội vùng Tây Nguyên còn nhiều khó khăn, hạn chế. Việc xây dựng thương hiệu hàng hóa và giải quyết đầu ra cho nông sản còn khó khăn; chưa có những dự án đầu tư quy mô lớn tạo bước đột phá cho phát triển; chưa có giải pháp căn cơ lâu dài để giảm nghèo bền vững, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; công tác bảo vệ rừng của khu vực hiệu quả chưa cao, tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng còn diễn ra phức tạp; hệ thống chính trị ở cơ sở còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Đồng thời, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị Ban chỉ đạo Tây Nguyên cần nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng phát triển kinh tế, xã hội. Các tỉnh có giải pháp cụ thể để triển khai, khai thác, phát huy tối đa kết quả hội nghị xúc tiến đầu tư Tây Nguyên lần thứ 4. Bên cạnh đó, cần rà soát, điều chỉnh chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, nhất là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh đến việc cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là trong lĩnh vực vay vốn đầu tư, giúp doanh nghiệp, nông dân tiếp cận vốn vay thuận lợi.

Thượng tướng Tô Lâm cũng đề nghị, các tỉnh cần tập trung, xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai; thực hiện nghiêm chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng, coi bảo vệ tài nguyên, môi trường là nhiệm vụ cấp bách; đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và thực hiện quy hoạch thủy lợi vùng Tây Nguyên thích ứng với biến đổi khí hậu; khẩn trương rà soát, đánh giá tác động của các dự án thủy điện đang hoạt động trong vùng đến tài nguyên môi trường, từ đó có hướng xử lý, khắc phục sai phạm, hạn chế. Cùng với đó, Thượng tướng Tô Lâm đề nghị các tỉnh Tây Nguyên đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt chương trình an sinh, xã hội.

Kim Đức

Bình luận của bạn về bài viết...