Trực tiếp: TISCO họp ĐHĐCĐ bất thường bầu HĐQT, dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 2.000 tỷ
Đúng 8h00 sáng nay (29/6), tại tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO, mã TIS - UpCOM) chính thức khai mạc. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua việc sửa Điều lệ công ty, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và thay đổi nhân sự lãnh đạo cao cấp.
Khai mạc Đại hội đồng cổ đông CTCP Gang thép Thái Nguyên sáng 29/6
Khai mạc Đại hội đồng cổ đông CTCP Gang thép Thái Nguyên sáng 29/6

Vào thời điểm 8h00, có 137 cổ đông tham dự, tương đương 91,3% cổ phần có quyền biểu quyết. Phiên họp đủ điều kiện tiến hành.

Các nội dung được thảo luận tại Đại hội hôm nay của TISCO cụ thể gồm:

- Thông qua Tờ trình về bổ sung sửa đổi nội dung Khoản 1 Điều 9 Điều lệ Công ty về vốn điều lệ từ 2.840 tỷ đồng xuống còn 1. 840 tỷ đồng, đồng thời bỏ nội dung nói về cổ đông chiến lược, cho phù hợp và đồng bộ với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 của Công ty;

- Thông qua chủ trương về việc phát hành thêm cổ phiếu tối đa 2.000 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ của TISCO;

- Báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 về việc: Chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Huy được thôi thành viên Hội đồng quản trị và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019; Chấp thuận cho ông Vũ Hoàng Long và ông Nguyễn Tiến Dũng được thôi thành viên Hội đông quản trị Công ty Cô phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

- Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc chấp thuận cho các ông Trần Mạnh Hữu và Nguyễn Đức Huy được thôi thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.

Các cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội (Ảnh: K>T)
Các cổ đông giơ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội (Ảnh: K.T)

Đồng thời, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường hôm nay, Đại hội sẽ tiến hành bầu bổ sung thay thế 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban kiểm soát Công ty ngay tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

9h10: Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát.

Danh sách đề cử, ứng cử các chức danh gồm:

Hội đồng quản trị: ông Ngô Đình Khôi - Trưởng ban Nhân sự Tổng công ty Thép Việt Nam, ông Nguyễn Minh Hạnh - Giám đốc chi nhánh CTCP Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Luyện thép Lưu Xá và ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại Thái Hưng

Ban Kiểm soát: ông Trần Quốc Việt - Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tổng công ty Thép Việt Nam và ông Bùi Quang Hưng - Kế toán viên CTCP Thương mại Thái Hưng kiêm Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Cốp pha Thái Hưng.

Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, SCIC đã hoàn tất việc thoái khoản vốn 1.000 tỷ đồng khỏi Gang thép Thái Nguyên sau 2 năm làm cổ đông chiến lược.

Ngay khi SCIC thoái vốn, Thái Hưng - một doanh nghiệp phân phối thép lớn tại miền Bắc, đã liên tục mua vào và hiện nâng tỷ lệ sở hữu tại TISCO lên 20%. Thái Hưng hiện có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, doanh thu hàng năm đạt 15.000 - 18.000 tỷ đồng và đang sở hữu ít nhất khoảng 51% vốn tại Thép Việt Ý.

Ban tổ chức tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát
Ban tổ chức tiến hành kiểm phiếu bầu HĐQT và Ban Kiểm soát

10h15: Ông Hoàng Ngọc Diệp, Tổng giám đốc Công ty đọc tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Theo ông Diệp, việc SCIC rút vốn khỏi Tisco đã làm các chỉ tiêu tài chính của công ty xấu đi rất nhiều. Cụ thể, tỷ lệ Nợ/ Nguồn vốn của công ty hiện là 80%, Vốn chủ sở hữu/ Nguồn vốn chỉ chiếm 20%. Điều này đã làm mất cân đối về tài chính dài hạn lớn.

Do đó, việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo việc sản xuất kinh doanh bình thường và có vốn đối ứng thực hiện giai đoạn 2 dự án Nhà máy Giang thép Thái Nguyên.

HĐQT công ty đề nghị Đại hội ủy quyền cho HĐQT lên phương án phát hành cổ phiếu.

10h48: Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Theo đó, các cá nhân có tên trong danh sách đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đều trúng cử vào các chức danh được đề cử với tỷ lệ nhất trí cao.

Các thành viên mới trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội
Các thành viên mới trong Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

11h00: Đại hội thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 CTCP Gang thép Thái Nguyên kết thúc tốt đẹp.

Kỳ Thành

Bình luận của bạn về bài viết...