Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
18 công trình ở thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) quyết toán tăng so với thực tế thi công
Linh Đan - 21/02/2024 14:09
 
18 công trình tại thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã nghiệm thu, thanh toán, quyết toán tăng so với thực tế thi công.

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tại 18 công trình do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ và UBND các xã, phường làm chủ đầu tư, chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây lắp đã nghiệm thu, thanh toán, quyết toán tăng so với thực tế thi công với tổng số tiền 1.073.353.000 đồng.

Cụ thể, do công tác lập dự toán công trình không chính xác, làm tăng khối lượng một số hạng mục công việc và thực tế thi công một số công việc không đúng theo thiết kế được duyệt, nhưng trong quá trình nghiệm thu, các bên không kiểm tra, tính toán khối lượng theo đúng thực tế thi công mà nghiệm thu theo khối lượng dự toán, dẫn đến thanh quyết toán tăng khối lượng.

Điển hình như Công trình Trường mầm non Phổ Nhơn do Ban quản lý đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ làm chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện có sai phạm trong công tác lập dự toán không đúng thiết kế, thi công không đúng kích thước của một số chi tiết nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không phát hiện, đã nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu với tống số tiền 197.320.000 đồng.

Còn Công trình Kênh tiêu Cống Gò Mướp đi Cầu Cháy do Ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xã Phổ Châu làm chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện có sai phạm trong công tác lập dự toán, tính tăng khối lượng so với thiết kế và thi công không đúng kích thước của một số chi tiết công trình, tính tăng khối lượng đá hộc lát khan chít mạch giữa thực tế thi công và khối lượng quyết toán nhưng chủ đầu tư và các đơn vị liên quan không phát hiện, đã nghiệm thu thanh toán cho nhà thầu với tổng số tiền hơn 180 triệu đồng…

Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo Trưởng phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư rà soát lại các sai phạm của các nhà thầu đối với 18 công trình. Nếu còn thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chủ tịch UBND thị xã xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện pháp xử phạt bổ sung theo quy định tại Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng, ban và UBND các xã, phường chấn chỉnh, chấm dứt các sai phạm trong công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm đúng quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành; chấn chỉnh công tác tạm ứng vốn khi chưa có kế hoạch giải phóng mặt bằng theo quy định; chấn chỉnh việc thẩm tra hồ sơ quyết toán còn để xảy ra sai phạm.

“UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện dứt điểm việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo kế hoạch cam kết trả nợ đến năm 2025 đã ban hành; khẩn trương nộp số tiền còn lại chưa thực hiện 6,563 tỷ đồng theo Kết luận thanh tra số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/1/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư”, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị.

Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND thị xã Đức Phổ yêu cầu các chủ đầu chấp hành đúng các quy định hiện hành về trình tự thủ tục đầu tư công trình, ký kết hợp đồng và nghiệm thu, thanh, quyết toán, nhất là việc quyết toán chi phí xây lắp của công trình đảm bảo chính xác, đúng thực tế thi công, không để thất thoát ngân sách nhà nước; tập trung rà soát, xử lý hồ sơ báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng, chưa quyết toán để phân loại, có biện pháp xử lý dứt điểm.

Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu UBND thị xã Đức Phổ nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của UBND thị xã và cá nhân Chủ tịch, các Phó chủ tịch từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/3/2023 về những thiếu sót, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; báo cáo kết quả kiểm điểm cho Sở Nội vụ để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm theo thẩm quyền…

Quảng Ngãi tìm nhà đầu tư cho dự án khu dân cư 1.681 tỷ đồng
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư Tịnh An - Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi, với tổng vốn đầu tư 1.681 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư