Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 22 tháng 05 năm 2024,
3 trọng điểm tái cơ cấu ngành du lịch Việt Nam
Như Chính - 21/09/2016 08:29
 
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Đề án Định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Ảnh minh họa)
Du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn (Ảnh minh họa)

Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ tập trung hoàn thiện dự thảo Đề án theo hướng thể hiện được du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, liên ngành, liên vùng, mang đậm dấu ấn văn hóa, hoạt động theo các quy luật của kinh tế thị trường; đánh giá, phân tích rõ hơn những tồn tại, yếu kém, nhất là những yếu kém về hạ tầng du lịch, môi trường du lịch, sản phẩm du lịch, nguồn nhân lực cho du lịch, công tác quản lý nhà nước, vấn đề phối hợp ngành, liên kết vùng…; về tiềm năng và lợi thế cho phát triển du lịch, cần nhấn mạnh đến lợi thế của quốc gia được đánh giá là điểm đến an ninh, an toàn, thân thiện, có chế độ chính trị xã hội ổn định, nằm trong khu vực kinh tế năng động, đang hội nhập sâu sắc với nền kinh tế thế giới.

Về định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, cần có sự đổi mới về nhận thức, tư duy phát triển du lịch, chú ý đến tính chuyên nghiệp, tính bền vững và tính trọng điểm trong đầu tư phát triển du lịch.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung làm rõ các giải pháp về tái cơ cấu ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn 2016 - 2020, dựa trên 3 trọng điểm là hạ tầng; loại hình du lịch và sản phẩm du lịch phù hợp, hoàn thiện thể chế chính sách phát triển du lịch trong đó có các chính sách thu hút nguồn lực nhà nước và trong xã hội; phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; bổ sung các chính sách cụ thể về thuế, đất đai, giá, phí dịch vụ du lịch, có lộ trình chuyển từ phí sang giá dịch vụ du lịch phù hợp với quá trình đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; làm rõ các chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn chỉnh Đề án Định hướng phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 24/9/2016, để xem xét, quyết định trình Bộ Chính trị.

Đà Nẵng: Điều chỉnh quy hoạch Khu du lịch sinh thái biển Tiên Sa
Theo đó, phê duyệt Sơ đồ điều chỉnh ranh giới quy hoạch sử dụng đất dự án mở rộng khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa, tại phường Thọ Quang,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư