Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 07 năm 2024,
9 tháng xuất siêu 2,77 tỷ USD
Chí Tín - 03/10/2016 15:50
 
Theo Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,77 tỷ USD.
Dệt may vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực
Dệt may vẫn là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực

Cụ thể, trong tháng 9 năm 2016, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 30,1 tỷ USD, giảm 4,8% so với tháng trước.

Trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 15 tỷ USD, giảm 6,8% và tổng trị giá NK ước đạt 15,1 tỷ USD, giảm 2,7%.

Với kết quả trên thì trong 9 tháng/2016, tổng trị giá XNK hàng hoá ước đạt 253,65 tỷ USD, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, ước tính tổng trị giá XK đạt 128,21 tỷ USD, tăng 6,7%; tổng trị giá NK đạt 125,44 tỷ USD, tăng 1,3%.

Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng 9/2016 ước tính thâm hụt 100 triệu USD, bằng 0,7% kim ngạch xuất khẩu.

Trong 9 tháng năm 2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 2,77 tỷ USD.

- Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 2,4 tỷ USD, giảm 17,4% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 ước đạt 24,96 tỷ USD, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Hàng dệt may: Trị giá XNK trong tháng 9/2016, XK nhóm hàng này của cả nước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 7,1% so với tháng trước. Tổng trị giá XK hàng dệt may 9 tháng/2016 lên 17,95 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 1,75 tỷ USD, tăng 0,9% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 ước đạt 12,89 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 920 triệu USD, giảm 4% so với tháng trước. Tổng trị giá XNK 9 tháng/2016 ước đạt 7,24 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 900 triệu USD, giảm 18,2% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 lên 9,43 tỷ USD, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 630 triệu USD, giảm 7,2% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 ước đạt gần 5 tỷ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 600 triệu USD, tăng 18% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 ước đạt 4,45 tỷ USD, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá XK trong tháng 9/2016 ước đạt 550 triệu USD, giảm 11,8% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 9 tháng/2016 lên 4,96 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: Lượng XK trong tháng 9/2016 ước tính là 120 nghìn tấn, giảm 21,4% và trị giá là 236 triệu USD, giảm 19,5% so với tháng trước. Tổng lượng XK 9 tháng/2016 ước đạt 1,39 triệu tấn, tăng 39,6%; trị giá đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước.

Dầu thô: Lượng XK trong tháng 9/2016 ước đạt 543 nghìn tấn, giảm 0,8% và trị giá là 185 triệu USD, giảm 6,4% so với tháng trước. Tổng lượng XK 9 tháng/2016 ước đạt 5,19 triệu tấn, giảm 25%; trị giá ước đạt 1,69 tỷ USD giảm 43,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng/2016, trị giá NK ước là 20,24 tỷ USD, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm trước. 

Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước đạt 2,3 tỷ USD, giảm 7,9% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng/2016 ước đạt 20,18 tỷ USD, giảm 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước là 950 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng/2016 ước đạt 7,49 tỷ USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước đạt 850 triệu USD, giảm 2,4% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng/2016 ước đạt 7,68 tỷ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Sắt thép các loại: Lượng NK trong tháng 9/2016 ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 16,7%; trị giá ước là 693 triệu USD, tăng 6,2% so với tháng trước. Tổng lượng NK 9 tháng/2016 ước đạt 13,86 triệu tấn, tăng 24,2% và trị giá là 5,82 tỷ USD, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Lượng NK trong tháng 9/2016 ước đạt 440 nghìn tấn, tăng 1,8%; trị giá ước là 573 triệu USD, giảm 4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 9/2016, lượng NK đạt 3,13 triệu tấn, tăng 18,3%; trị giá là 4,5 tỷ USD, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Lượng NK trong tháng 9/2016 ước đạt 200 nghìn tấn, tăng 8,7% và trị giá là 494 triệu USD, tăng 7,2% so với tháng trước. Tổng lượng NK 9 tháng/2016 ước đạt 1,43 triệu tấn, tăng 42,2%; tổng trị giá ước đạt 3,57 tỷ USD, tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước đạt 430 triệu USD, giảm 1% so với tháng trước. Tổng trị giá NK ước đạt 3,81 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: Lượng NK trong tháng 9/2016 ước là 750 nghìn tấn, tăng 2,8%; trị giá là 340 triệu USD, tăng 8,4% so với tháng trước. Tổng lượng NK 9 tháng/2016 ước đạt 8,71 triệu tấn, tăng 22,9%; trị giá ước đạt 3,42 tỷ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Sản phẩm hóa chất: Trị giá NK trong tháng 9/2016 ước tính là 320 triệu USD, giảm 7,4% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 9 tháng/2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước.

4 chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2016
Quy định về Vi phạm về sử dụng hóa chất diệt côn trùng phạt đến 3 triệu đồng; Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động ngân hàng mô; Hỗ trợ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư