Đặt mua báo in| Ngày 28 tháng 11 năm 2021, 21:45:38
Ảnh hưởng bởi dịch Covid, doanh thu bán niên của Đường Quảng Ngãi giảm 20%
Phương Anh - 30/07/2020 11:07
 
Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu 3.249 tỷ đồng, giảm 20% và lợi nhuận sau thuế 437 tỷ đồng, giảm 16%.
.
 Trong 6 tháng đầu năm, sữa đậu nành Vinasoy tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" cho Đường Quảng Ngãi khi doanh thu từ sản phẩm này chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Công ty cổ phần Đuờng Quảng Ngãi (UpCoM: QNS) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quí II/2020 với doanh thu thuần đạt 1.824 tỷ đồng  giảm 12%  so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế, cũng giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019 đạt 320,6 tỷ đồng.

Trong kỳ, giá vốn giảm mạnh nên lãi gộp còn giảm 7% xuống 608 tỷ đồng. Biên lãi gộp tăng từ 31,4% lên 33,3%. Về các chi phí hoạt động, chi phí bán hàng tăng 10% lên 150 tỷ đồng do chi phí dịch vụ mua ngoài. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 2% lên 81 tỷ đồng. 

Đường Quảng Ngãi lý giải dịch Covid-19 trên thế giới và tại Việt Nam trong quý II diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Một số sản phẩm có sản lượng tiêu thụ, doanh thu và lợi nhuận giảm như sữa đậu nành Vinasoy, bánh kẹo Bicafun...

Bên cạnh đó, thời tiết trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên năm 2019 không thuận lợi, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng vùng nguyên liệu mía vụ 2019-2020. Qua đó, hiệu quả hoạt động sản xuất đường RS, điện sinh khối giảm.

Lũy kế 6 tháng, Đường Quảng Ngãi ghi nhận doanh thu đạt 3.249 tỷ đồng, giảm 20% và lợi nhuận sau thuế 437 tỷ đồng, giảm 16%. Như vậy, so với mục tiêu đã đặt ra cho cả năm 2020 là doanh thu đạt 8.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.100 tỷ đồng, trong nửa đầu năm công ty đã thực hiện được 39% kế hoạch doanh thu, 40% kế hoạch lợi nhuận.

Tổng tài sản tính đến 30/6 là 8.717 tỷ đồng với 44% tài sản cố định. Tiền, tiền gửi và các khoản tương đương tiền gần 2.400 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho tăng mạnh 81% lên 1.195 tỷ đồng do thành phẩm tăng.

Về nguồn vốn, công ty có 1.701 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, tương đương 68% nợ phải trả và không có nợ vay dài hạn.

Được biết, trong 6 tháng đầu năm, sữa đậu nành Vinasoy tiếp tục là "gà đẻ trứng vàng" cho Đường Quảng Ngãi khi doanh thu từ sản phẩm này chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty.

Trong nửa năm còn lại, Đường Quảng Ngãi cho biết, công ty sẽ tập trung phát triển ngành hàng sữa đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành khác mang thương hiệu Vinasoy.

Đồng thời, phát triển chuỗi giá trị Mía - Đường - Điện sinh khối, tìm kiếm nguồn nguyên liệu khác ngoài bã mía phục vụ sản xuất điện sinh khối và tìm nguồn nhập khẩu đường thô để sản xuất đường RE. 

Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi: Cổ phiếu tụt dốc, lãnh đạo gom mua
Trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi (mã QNS, UPCoM) giảm sút, nhà đầu tư có xu hướng muốn bán ra cổ phiếu,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư