Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 01 năm 2022, 20:24:02
Áp dụng hợp đồng trọn gói với gói thầu mua sắm quy mô nhỏ
Anh Ngọc - 28/04/2019 07:06
 
Gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Độc giả Nguyễn Thị Bình (tỉnh Bình Định) đặt câu hỏi như sau: Khi hết thời gian thực hiện hợp đồng nếu tổng giá trị hợp đồng và phụ lục hợp đồng vượt quá 100 triệu đồng thì khi đó hình thức chỉ định thầu có còn phù hợp không?

Nếu không còn phù hợp thì hình thức xử lý như thế nào?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điểm e, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Khoản 2, Điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định hạn mức chỉ định thầu là không quá 100 triệu đồng đối với gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên.

Đối với câu hỏi của bà Bình, gói thầu thuộc dự toán mua sắm thường xuyên có giá không quá 100 triệu đồng thì được áp dụng hình thức chỉ định thầu theo quy định nêu trên.

Ngoài ra, cần lưu ý đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn giản; gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp có quy mô nhỏ phải áp dụng hợp đồng trọn gói theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu.

Quy định bảo lãnh tạm ứng gói thầu mua sắm hàng hóa
Tạm ứng và bảo lãnh tạm ứng trong đấu thầu được hướng dẫn tại Mục 15 Chương VI Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm Thông tư số...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư