Australia gia hạn công bố báo cáo trong vụ điều tra tháp gió nhập từ Việt Nam
Australia chính thức gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam.
Australia gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam
Australia gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu và Báo cáo cuối cùng trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam tới 5/11/2017 và 20/12/2017

Phòng Xử lý các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài (Cục Quản lý cạnh tranh) cho biết, Ủy Ban Chống bán phá giá Australia (ADC) thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia đã ra thông báo về việc gia hạn thời gian ban hành Báo cáo về Dữ kiện trọng yếu (SEF-Statement of Essential Facts) và Báo cáo về khuyến nghị của ADC (Final Report) trong vụ việc điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia.

Theo đó, để có thêm thông tin về vai trò của các bên liên quan trong việc sản xuất và xuất khẩu sản phẩm liên quan vào Australia và để xác minh thông tin mà các bên liên quan cung cấp, thời hạn để Ủy viên Ủy ban Chống bán phá giá Australia ban hành SEF được gia hạn đến ngày 5/11/2017.

Thời hạn cung cấp Báo cáo về các khuyến nghị của ADC tới người có thẩm quyền thuộc Bộ Công nghiệp, Đổi mới và Khoa học Australia (Paliarmentary Secretary) được gia hạn tới trước/hoặc vào ngày 20/12/2017. Sau khi ban hành SEF, các bên liên quan có thể nộp bản đệ trình trình bày ý kiến về Báo cáo này trong vòng 20 ngày kể từ ngày ban hành.

Trước đó, ngày 8/6/2017, ADC đã ra Thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia (Thông báo số 2017/78), theo đó, SEF dự kiến được ban hành vào ngày 26/9/2017, và bản Báo cáo cuối cùng dự kiến được ban hành vào hoặc trước ngày 10/11/2017.

Đến ngày 7/8/2017, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) đã ra thông báo tạm thời (Thông báo chống bán phá giá số D60REP 405) về việc chưa áp dụng biện pháp chống bán phá giá sơ bộ đối với tháp gió (mã HS: 7308.20.00, 7308.90.00, 8502.31.10) nhập khẩu từ Việt Nam.

Nguyên đơn trong vụ việc khởi kiện tháp gió Việt Nam là Công ty Keppel Prince Engineering và Công ty Ottoway Fabrication.

Giai đoạn điều tra bán phá giá từ 1/1/2015 – 31/12/2016. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ 1/1/2013 đến nay.

Biên độ bán phá giá ước tính của ADC là 15,7%.

Được biết, ADC sẽ ban hành Báo cáo về dữ kiện trọng yếu (Statement of Essential Facts) vào ngày 5/11/2017.

Trước đó, vào năm 2014, Australia đã điều tra chống bán phá giá với cùng sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc và Hàn Quốc, với mức thuế áp cho Trung Quốc là 15-15,6%, mức thuế áp cho Hàn Quốc là 17,2-18,8%.

Ngoài ra, vào năm 2012, Mỹ đã điều tra chống bán phá giá với cùng sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam và Đài Loan. Mức thuế cuối cùng dành cho Việt Nam trong vụ việc là 51,5% với bị đơn bắt buộc và 58,49% với các nhà sản xuất/xuất khẩu khác.

Tuy nhiên, sau đó, công ty bị đơn bắt buộc của Việt Nam đã khởi kiện quyết định áp thuế của Mỹ lên Tòa thương mại quốc tế Mỹ và cuối cùng công ty này đã được loại khỏi lệnh áp thuế, trong khi mức thuế với các nhà sản xuất/xuất khẩu khác vẫn giữ nguyên.

Thế Hoàng

Bình luận của bạn về bài viết...