Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 01 tháng 10 năm 2023, 06:17:43
BaF Việt Nam dùng toàn bộ cổ phần 2 công ty để phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu
- 22/02/2023 09:56
 
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF) thông qua việc phát hành 900 tỷ đồng trái phiếu cho IFC, tài sản đảm bảo bằng toàn bộ cổ phần 2 công ty với giá trị góp vốn 138,88 tỷ đồng.

BaF Việt Nam thông qua bản thảo các hợp đồng đặt mua trái phiếu giữa Công ty với tư cách bên phát hành trái phiếu trị giá 900 tỷ đồng và International Finance Corporation (IFC) với tư cách là bên mua trái phiếu.

Trong đó, IFC sẽ đặt mua trái phiếu với tổng giá trị mua là 300 tỷ đồng; đặt mua trái phiếu chuyển đổi với giá trị 600 tỷ đồng.

BaF Việt Nam cho biết thêm, Công ty dự kiến dùng toàn bộ cổ phần đang sở hữu tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh; phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 để làm tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ phát hành trái phiếu nói trên.

BaF Việt Nam dùng cổ phần 2 Công ty con đảm bảo đê phát hành trái phiếu (Nguồn: BAF).
BaF Việt Nam dùng cổ phần 2 Công ty con đảm bảo đê phát hành trái phiếu (Nguồn: BAF).

Tính tới 31/12/2022, BaF Việt Nam đang sở hữu 99,4% vốn tại CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh (giá trị đầu tư 119,28 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,64 tỷ đồng) và sở hữu 98% tại Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 (giá trị đầu tư gốc là 19,6 tỷ đồng, trích lập dự phòng 0,45 tỷ đồng), ghi nhận là đầu tư vào Công ty con.

Như vậy, tổng vốn góp hai công ty con này là 138,88 tỷ đồng, thấp hơn tổng giá trị hai lô trái phiếu dự kiến phát hành là 900 tỷ đồng.

Được biết, CTCP Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh được thành lập ngày 24/3/2021 tại Tây Ninh; Công ty TNHH Đầu tư Trang trại Xanh 2 được thành lập ngày 3/12/2019 tại Tây Ninh. Trong đó, đại diện pháp luật của cả hai Công ty đều là bà Bùi Hương Giang.

Quý IV/2022, thanh lý và nhượng bán tài sản cố định giúp BAF Việt Nam thoát lỗ

Trong quý IV/2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 2.158,2 tỷ đồng, tăng 60,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 6,73 tỷ đồng, giảm 91,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 10,4% về còn 2,9%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 55,4% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 77,73 tỷ đồng, về 62,49 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 0,35 tỷ đồng, về 4 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 0,18 tỷ đồng, về 25,42 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78,6% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 20,75 tỷ đồng, lên 47,14 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 32,3 lần so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 17,46 tỷ đồng, lên 18 tỷ đồng (cùng kỳ 0,54 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý IV, BaF Việt Nam ghi nhận lỗ 10,07 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 88,23 tỷ đồng, tức giảm 98,3 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty thoát lỗ trong quý IV chủ yếu nhờ lợi nhuận khác. Trong đó, Công ty không thuyết minh cơ cấu thu nhập khác trong quý IV, nhưng thuyết minh cả năm 2022, thu nhập khác tăng đột biến chủ yếu do lãi từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Chính vì vậy, BaF Việt Nam thoát lỗ quý IV chủ yếu nhờ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định.

Luỹ kế trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận doanh thu đạt 7.047,3 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 292,97 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ.

Trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu giảm 43% về 5.950 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 24,8% lên 402 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2022 với lợi nhuận đạt 292,97 tỷ đồng, Công không hoàn thành kế hoạch mà chỉ đạt 72,9% kế hoạch lợi nhuận năm.

Xét về dòng tiền, trong năm 2022, BaF Việt Nam ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 203,8 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 207,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 768,5 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận dương 792,7 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Tính tới 31/12/2022, tổng tài sản của BaF Việt Nam giảm 10,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 548,9 tỷ đồng về 4.908,3 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.682,6 tỷ đồng, chiếm 34,3% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.096,2 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tồn kho ghi nhận 875,3 tỷ đồng, chiếm 17,8% tổng tài sản; tài sản dài hạn khác ghi nhận 496,8 tỷ đồng, chiếm 10,1% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Lãnh đạo cao cấp đồng loạt bán và giảm sở hữu

Về cơ cấu cổ đông cũng có sự biến động khi bà Bùi Hương Giang, Tổng giám đốc đã giảm sở hữu từ 13,25% về chỉ còn 3,38% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn; ông Phan Ngọc Ân, thành viên HĐQT cũng bán ra toàn bộ cổ phiếu để giảm sở hữu từ 6,35% về còn 0% vốn điều lệ. Ngược lại, CTCP Siba Holdings lại nâng sở hữu từ 0% lên 39,26% vốn điều lệ và trở thành cổ đông lớn nhất.

Thêm nữa, ông Lê Xuân Thọ, thành viên HĐQT vừa bán ra 795.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 839.200 cổ phiếu (0,58% vốn điều lệ) về còn 44.200 cổ phiếu (0,03% vốn điều lệ), giao dịch được thực hiện từ ngày 28/12/2022 đến ngày 10/1/2023.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, cổ phiếu BAF tăng 250 đồng lên 20.750 đồng/cổ phiếu.

BaF Việt Nam thay đổi mục đích sử dụng vốn đợt phát hành trái phiếu năm 2022
CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (mã BAF – sàn HoSE) đã thay đổi mục đích sử dụng vốn lô trái phiếu mệnh giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng với lãi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư