Đặt mua báo in| Ngày 02 tháng 12 năm 2021, 19:17:54
Ban hành kế hoạch bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025
T.T - 16/10/2021 09:30
 
Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành quyết định ban hành kế hoạch hành động triển khai Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025.
Khách hàng mua sắm tại một siêu thị. Ảnh minh họa: Tiên Minh/TTXVN
Khách hàng mua sắm tại một siêu thị. Ảnh minh họa: Tiên Minh/TTXVN

Nhằm thực hiện Quyết định số 1157/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình), Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký ban hành Quyết định số 2306/QĐ-BCT về việc ban hành kế hoạch hành động của ngành công thương triển khai Quyết định số 1157/QĐ-TTg nêu trên. 

Theo đó, kế hoạch có một số nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; kiện toàn hệ thống cơ quan, tổ chức thực hiện công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Ngoài ra, kế hoạch tập trung vào việc đánh giá chất lượng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mặt khác, xây dựng, nâng cấp, phát triển, hoàn thiện và kết nối các hệ thống tư vấn, hỗ trợ người tiêu dùng trên toàn quốc cũng như cơ sở dữ liệu về bảo vệ người tiêu dùng;

Đặc biệt, kế hoạch cũng chú trọng việc triển khai các chương trình khuyến khích doanh nghiệp thực hiện quy tắc đạo đức ứng xử với người tiêu dùng, tiêu chí, chuẩn mực trong kinh doanh nhằm tối ưu hóa lợi ích của người tiêu dùng; hợp tác quốc tế về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Hơn nữa, kế hoạch còn nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao dịch thương mai điện tử, kinh tế số và kinh tế chia sẻ cùng các hoạt động khác.

Chính phủ muốn sớm sửa Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Chính phủ muốn bổ sung Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi) vào Chương trình Xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 để kịp...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư