Đặt mua báo in| Ngày 06 tháng 12 năm 2022, 08:08:30
Bảo Việt đạt 84,2% kế hoạch lợi nhuận hợp nhất
Chí Tín - 14/11/2015 15:29
 
Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh Quý III năm 2015 (trước soát xét), theo đó doanh thu hợp nhất lũy kế 9 tháng Bảo Việt đạt 15.095 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%.
Bảo Việt Nhân Thọ sẽ triển khai dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhóm, dự kiến ra mắt trong tháng 11/2015
Bảo Việt Nhân Thọ sẽ triển khai dòng sản phẩm bảo hiểm hưu trí tự nguyện nhóm, dự kiến ra mắt trong tháng 11/2015

Doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 2.763 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm (79,6%) và dịch vụ tài chính (18,3%). 

Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1.203 tỷ đồng, hoàn thành 83,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 960 tỷ đồng, hoàn thành 84,2% kế hoạch năm. Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (74,6%), trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chiếm 52% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ với 22,6%. 

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm đạt 12.017 tỷ đồng, tăng trưởng 16,9%.

Doanh thu phí bảo hiểm từ lĩnh vực phi nhân thọ đạt 4.801 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 4.402 tỷ đồng, tăng trưởng 5%. Lợi nhuận trước thuế đạt 290 tỷ đồng (+19,9%); Lợi nhuận sau thuế đạt 229 tỷ đồng (+20,6%), hoàn thành 88,7% kế hoạch năm.

Một số nghiệp vụ ghi nhận mức tăng trưởng tốt như bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt (+16,4%), bảo hiểm xe cơ giới (+7,6%), bảo hiểm y tế tự nguyện và con người (+6,6%). 

Lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ đạt tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 7.219 tỷ đồng, tăng trưởng 27,5%; Doanh thu khai thác mới đạt 1.518 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế đạt 666 tỷ đồng (+18,8%); Lợi nhuận sau thuế đạt 519 tỷ đồng (+18,9%), hoàn thành 82,5% kế hoạch năm. 

Lĩnh vực chứng khoán bám sát kế hoạch kinh doanh với doanh thu 9 tháng đầu năm đạt 220 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng. Về thị phần môi giới, Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) giữ vị trí thứ 2 tại HSX về môi giới trái phiếu với 30,5% thị phần và vị trí thứ 9 về môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ với 3,6% thị phần.

Lĩnh vực quản lý quỹ có tổng doanh thu đạt 39 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2015, tổng tài sản quản lý của Quản lý Quỹ Bảo Việt tăng 26,7% so với thời điểm 31/12/2014, đạt 26.212 tỷ đồng. 

Đầu tháng 11 vừa qua, Baoviet Fund đã ra mắt Quỹ đầu tư Giá trị Bảo Việt (BVIF) với quy mô vốn đầu tư ban đầu là 1.000 tỷ đồng. Chiến lược đầu tư của BVIF là tham gia các đợt IPO cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, mua-bán tái cấu trúc doanh nghiệp, các đợt thoái vốn ngoài ngành với định hướng trở thành cổ đông lớn để có thể cùng tham gia vào hoạt động quản trị của doanh nghiệp và tạo ra các giá trị gia tăng.

Cổ đông Bảo Việt bỏ 3,8 tỷ USD mua công ty bảo hiểm Mỹ
Vừa qua, cổ đông chiến lược nước ngoài của Bảo Việt là Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Sumitomo Life Nhật Bản đã đồng ý mua lại Tập đoàn Bảo...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư